Sarnaselt eelmisele õppeaastale, toimus ka tänavu kooli alguse puhul aktiivne sisseelamisüritus.

Hommikul kell 9:00 kogunesid 5.-12. klasside õpilased Tamsalu Tamme parki. Õpetajad olid koostanud õpilastele erinevaid ülesandeid. Mõni tugines ülesande koostamisel ka vanasõnadele, mis ääristavad esindustammiku tammepuid. Klassidena liiguti ühest punktist teise, iga grupp sai omale erineva alguspunkti. Mõnes punktis tuli kasutada loogilist mõtlemist, teises tuli hoopiski kastist välja mõelda.

Samal ajal viibisid algklassid kooli staadionil, kus üheskoos viidi läbi algklasside spordipäeva. Pärast spordipäeva toimus ringide mess, kus avanes võimalus nii kooli ringijuhtidel kui ka kultuurimaja ning spordikooli ringidel tulla enda ringe tutvustama.