Ajaloo olümpiaadi maakonnavoorus oli gümnaasiumi osas valida kolme teema vahel:
Eesti 18. sajandil: Maarja-Liis Nirgi maakonnas 3. kohal ja on kutsutud vabariiklikule olümpiaadile
Teine Maailmasõda: Kersti Nurmsalu maakonna arvestuses 7.koht, Kirke Pihlak maakonnas 6. koht, Kristjan Vällmann maakonnas 10. koht
Araabia maad ja islam Karis Kasekamp maakonnas 6. koht
Head soovides
Maie Nõmmik