Inglise keele piirkondlikul olümpiaadil saavutasid oma vanuseklassis I koha Heili Insler ja II koha Emily Curphey.
Tubli tulemuse saavutasid ka Merlin Metsalu, Sten-Lenar Nirgi, Emma Lotta Vikk ja Lillian Niblett. Õpilasi juhendasid õpetajad Anne Kraubner ja Abdul Turay.

Palju õnne!