Tamsalu Gümnaasiumi võistkond osales 10. mail Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimunud maakondlikul 3. klasside õpioskuste olümpiaadil. Proovile pandi õpilaste nutikus erinevate mõistete otsimises, matemaatiliste ülesannete lahendamises ja ka praktilises osas vedelike määramises. Oluline oli juhendite lugemisoskus ja nende järgimine.

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased saavutasid 14 kooli esinduse seas kolmanda koha. Võistkonde kuulusid Hendrik Arumägi, Helena Curphey ja Tomi Vettik. Juhendajaks Villu Varblane.