Eesti koolinoorte loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor toimus 10. novembril.

Eva-Maria Raudsepp tuli nooremas vanusastmes üle vabariigi 6. kohale ja sellega kindlustas pääsme lõppvooru, mis toimub 20-21. aprillil Tartus. Lõppvoorus lahendatakse eksperimentaalseid ülesandeid.

Loodusteaduste olümpiaadi korraldamise eesmärk on:

● innustada õpilaste aktiivset huvi loodusteaduste vastu,
● aidata kaasa loodusteadusliku mõtteviisi ja ainetevahelise integratsiooni süvenemisele
üldhariduskoolide õppetegevuses,
● anda loodusteadustes võimekatele õpilastele täiendav stiimul oma ande arendamiseks,
● anda õpilastele võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslaste omadega,
● äratada õpilastes huvi teadusliku uurimistegevuse vastu loodusteaduste valdkonnas.

Eva-Mariat juhendasid Riho Ringinen, Tiia Raudsepp ja Anneli Tell.