17. märtsil toimub kolm esimest ainetundi.

7.-12. klassil on 3. tunni ajal aulas kohtumine luuletaja ja kirjaniku Contraga.

4. tunni ajal (kell 10.55-11.40) toimub aulas kõikidele klassidele kooli ainevõistluste tublimate õpilaste tunnustamine.

Kui aineõpetajad soovivad pidada 5. tundi, siis annavad nad sellest õpilastele teada.

Söögivahetunnid toimuvad tavapärasel kellaajal.

Koolibussid väljuvad kõikidel liinidel kell 13.00.