Alates 6. juunist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Taotlusi saab esitada kooli kantseleis tööpäeviti kell 08.00 – 15.00. Taotluse vormi saab täita kohapeal või eelnevalt vormistada ja välja printida kooli koduleheküljelt (taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks). Kaasa palume võtta:

1) lapse isikut tõendav dokument;

2) lapsevanema isikut tõendav dokument;

3) väljavõte lapse tervisekaardist (juhul, kui perearst asub väljaspool Tamsalu valda);

4) lapse koolivalmiduskaart (lapsevanema soovil võib esitada lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduse kaardi, millest kantseleitöötaja teeb koopia);

5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks (kui lapsevanem taotleb lapsele õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse foto hiljemalt 19. augustiks 2016.a)

 

2016/2017. õppeaastal 10. klassi õppima asuvate õpilaste taotlusi saab esitada kooli kantseleis:

• 20. juuni – 30. juuni tööpäevadel kell 08.00 – 16.00;

• augustikuu tööpäevadel kell 08.00 – 16.00.

Vajalikud dokumendid:

• põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

• isikut tõendav dokument (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);

• tervisekaart (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);

• õpilaspileti soovimisel passifoto;

• taotluse palume täita lapsevanemal, kuna 10. klassi õppima asuv noor ei ole täisealine.

Kellel ei ole võimalik tulla eelpool toodud kellaajal, saab sobiva aja kokku leppida telefonil 323 0446.