Alates 6. juunist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Taotlusi saab esitada kooli kantseleis tööpäeviti kell 08.00 – 15.00. Taotluse vormi saab täita kohapeal või eelnevalt vormistada ja välja printida kooli koduleheküljelt. Kaasa palume võtta: 1) lapse isikut tõendav dokument; 2) lapsevanema isikut tõendav dokument; 3) väljavõte lapse tervisekaardist (juhul, kui perearst asub väljaspool Tamsalu valda); 4) lapse koolivalmiduskaart (lapsevanema soovil võib esitada lasteaia poolt väljastatud koolivalmiduse kaardi, millest kantseleitöötaja teeb koopia); 5) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks (kui lapsevanem taotleb lapsele õpilaspiletit, siis tuleb esitada lapse foto hiljemalt 19. augustiks 2016.a)