Lugupeetud lapsevanemad!
 
Tuletame meelde, et avaldusi õpilaste 1. ja 10. klassi registreerimiseks võtame vastu 27. augustini.
 
1. klassi astujatel palume kaasa võtta:
1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapsevanema isikut tõendav dokument;
3) väljavõte lapse tervisekaardist (juhul, kui perearst asub väljaspool Tamsalu valda);
4) lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks
 
10. klassi õppima asuvate õpilaste vajalikud dokumendid:
• põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
• isikut tõendav dokument (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);
• tervisekaart (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);
• õpilaspileti soovimisel passifoto;
 
Taotluse palume täita lapsevanemal, kuna 10. klassi õppima asuv noor ei ole täisealine.
 
Kantselei võtab avaldusi vastu augustikuus tööpäevadel 9.00-13.00.
Kellel ei ole võimalik tulla eelpool toodud kellaaegadel, saab sobiva aja kokku leppida telefonil 323 0446.