Aeg ja koht: 5. aprill 2016
Tamsalu
Osavõtjad: 1.–12. klassi õpilased
Tingimused:
• Kuna paljudel Astrid Lindgreni tegelastel on sel õppeaastal ümmargune (või ka poolümmargune) sünnipäev, siis valmistab iga klass ette 5–10-minutilise teatritüki Astrid Lindgreni loomingu põhjal.
• Ettekandmine vanuseastmeti: 1.–4. klass, 5.–8. klass ja 9.–12. klass.
• Igal klassil palume valmistada etenduse kohta ka kuulutuse ja kavalehe.
• Etendused (autor ja pealkiri) palume registreerida hiljemalt 18. märtsiks 2016 õp Mare juures.
• Täpne päevakava avaldatakse hiljemalt 4. aprillil 2016.

Eesti keele ja kirjanduse ainekomisjon