07. märtsil toimus Poolas Krakowi lähedal Proszowice linnas Erasmus+ projekti “STEAM in SDGS” raames kohtumine, millel osalesid Tamsalu Gümnaasiumist õpetajad Anne Kraubner ja Villu Varblane. Kokku said projekti partnerid Poolast, Lätist, Hispaaniast, Kreekast ja Eestist.
Saadi omavahel tuttavaks ja vaadati ühiselt läbi projekti eesmärgid, ülesanded ja tegevusplaanid.

Projekti peamine eesmärk on julgustada õpilasti täiendama oma STEAM-oskusi, mille abil lahendada üleilmse säästva arengu eesmärkidega seotud ülesandeid.

Akronüüm STEAM – eesti keeli MATIK – tähistab viiele valdkonnale tuginevat praktilise kallakuga õpet ehk teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunstide ning matemaatika ühendamist. Ülemaailmse säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030 võeti vastu ÜRO tippkohtumsel 2015. aastal, mille peamine eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile, arvestades samas looduskeskkonna võimekusega.

“STEAM in SDGS” projekti käigus peavad muu hulgas valmima käsiraamat õpetajatele, mille abil rakendada oma tundides säästva arengu teemadega seotud ülesannete lahendamisel STEAM-õpet ja AR-i ehk liitreaalsuse käsiraamat, kus juhised, kuidas AR-tööriistu kasutada disainivahenditena õpilaste loovuse ergutamiseks.

Läti Ülikooli, Hispaania haridusinnovatsiooni toetava ettevõtte Formative Footprint ja Kreeka kutse- ja elukestva õppekeskuse E-School Educational Group poolt loodavaid õppematerjale hakkavad järgmisest õppeaastast piloteerima õpilased ja õpetajad Tamsalu Gümnaasiumis, Proszowice põhikoolis Poolas ja Ceip San Antonio põhikoolis Hispaanias.

Foto: Villu Varblane