Hea lapsevanem
Tamsalu Gümnaasium on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi. Algatuse idee seisneb selles, et 15. veebruaril 2021 kutsutakse üles Eesti tööandjaid avama oma uksi töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.

Õpilane/laps/noor
• saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
• näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
• saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kättesaadavad „Tööle kaasa!” kodulehelt.

Palume uurida järele, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Teil last tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus). Õpilasel, kes sellel päeval kontaktõppes ei osale, tuleb vajadusel sooritada tunnitööd distantsõppe vormis. Lisaks, tuleb täita ära tööle kaasa tööleht 1 või tööleht 3 ning hiljem esitada see koolile tõendamaks lapse osalemist „Tööle kaasa!“ algatuses. (Algklasside õpilased võivad kokkuleppel klassijuhatajaga täita ära ka töölehe nr 2)

Osalusest ja ettevõtte nimest palume teada anda klassijuhatajale hiljemalt 5. veebruariks!
Tulenevalt praegustest riskidest on loomulikult oluline kõigil osalejatel järgida kehtivaid tervisekaitsenõudeid ja olla valmis korraldama üritust distantsilt, kasutades vajadusel virtuaalseid võimalusi.

Head koostööd soovides!