Tulemusi matemaatikast

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru gümnaasiumiastme tulemused:

Maarja-Liis Nirgi (10. kl) – II koht
Liselle Kaldaru (12. kl) – 5. koht

Eesti meistrivõistlustel pranglimises saavutas Tamsalu Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Eva-Maria Raudsepp neidude (7.-12.kl.) arvestuses tähelepanuväärselt hea tulemusega 6. koha.

Tunnustame õpilasi ning nende juhendajaid Aivi Musta, Maarit Kukke ja Maire Tamme tehtud sihikindla töö ja saavutatud tulemuse eest!