Kui tunned endas valmisolekut panustada Tamsalu Gümnaasiumi huvitavasse ja tegemisterohkesse ellu, soovid olla kaaslaseks võimalusterohkel teekonnal, siis meie koolipere ootab uuest õppeaastast Sind:

 • matemaatikaõpetaja (0,5 -1 ametikohta)
 • füüsikaõpetaja (kuni 0, 6 ametikohta)
 • inimeseõpetuse õpetaja (0,3 ametikohta)
 • käsitöö, kunstiõpetuse ja kodunduse õpetaja (1,0 ametikohta)
 • käsitöö õpetaja (0,5 ametikohta)
 • muusikaõpetuse õpetaja (0,6 ametikohta)
 • logopeed (1,0 ametikohta)
 • psühholoog (1,0 ametikohta)
 • eripedagoog (1,0 ametikohta, II – III kooliastme väikeklass)

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.

Pakume:

 • sõbralikku kollektiivi
 • häid töötingimusi
 • vajadusel elamispinda

Lisainfo tel. 323 0546 või e-aadressil tiina.parmasto@tamsalu.ee .

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 25. aprilliks aadressil Tamsalu Gümnaasium Kesk 11 Tapa vald 46106 Lääne-Virumaa või digitaalselt allkirjastatult e-postiga tamsalug@estpak.ee .