Klassiõpetaja Maris Uudeküll võttis õpilastega osa konkursist „Robootika koolis“, mille raames näidati robootika kasutamist kooli õppetöös.

Tamsalu Gümnaasium pälvis septembrikuus robootikateo tunnustuse robootikavahendite kasutamise ja õpetamispraktika eest.

Hindame õpetaja algatusvõimet ning kiidame 1.a ja 1.b klassi õpilasi ja nende entusiasmi robootikaga tegelemisel!