LEARN FOR LIFE – DARE FOR MORE

Secondary School Angel Karaliychev, Bulgaaria
Tamsalu Gymnasium, Eesti
OGRES TEHNIKUMS, Läti
Liceul Teoretic Mircea Eliade – Scoala Gimnaziala Nr 2 Lupeni, Rumeenia
NAMIK KEMAL ANADOLU LISESI, Türgi

Projekti eesmärgiks on mitte ainult arendada õpilaste eluks vajalikke oskusi, vaid ka ettevõtlusoskusi. Projekt keskendub õpilaste kohanemisvõimekuse arendamisel Euroopa tööturul, et nad suudaksid analüüsida oma konkurentsivõimet, suurendada oma paindlikkust ja juhinduda elukestva õppe põhimõtetest parandamaks oma  võtmeoskusi. Partnerid õpivad üksteiselt ja rakendavad omandatud kogemused ning uuendused oma kooli praktikasse. Õpilased omandavad elutähtsaid oskusi tänapäeva maailmas: meeskonnavaim, töötamine ühise eesmärgi suunas panustades sellesse oma ideid.

Õpetajatel on võimalus isiklikuks arenguks ning rahuloluks igapäevatöös. Projekti käigus õpitakse tundma eri koolisüsteeme ning kultuure, mis on oluline samm tolerantsuse suunas ning õpetab olema teisi austav ning mõistev kodanik multikultuurses Euroopas.

Õpilastel on võimalus arendada oma võõrkeele oskust  ja  digipädevust, mis tagab parema sotsiaalse, keelelise kja kultuurilise mitmekesisuse mõistmise ning aktiivsema osaluse ühiskonnas.

Projekti õppimistegevuste käigus omandavad osalejad nii eoreetilisi kui praktilisi teadmisi rahvusvahelisest suhtlemises ja juhtumisest, kuidas luua ja juhtida õpilasfirmat, luua ja juhtida internetikauplust, tutvuvad orgaanilise põllumajandusega ning käsitöö valmistamise ja innovaatilisse lähenemisega toote loomsel.