Õppenõukogu

Õppenõukogu toimub 31. mail kell 15 auditooriumis
Päevakorras:
1.-8., 10-11. klassi lõpetamine
Täiendava õppetöö määramine

2016-05-26T15:31:12+03:00mai 26th, 2016|

TAMSALU GÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGUDE PLAAN 2023/2024

23. oktoober

 1. õn sekretäri valimine;
 2. arengukava läbiarutamine ja sellele arvamuse andmine.

4. jaanuar

 1. I trimestri tulemused;
  arenguvestluse tingimused käesoleval õppeaastal;
  kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine;
  II poolaasta tegevused.

5. juuni

 1. õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste põhjal järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine, klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine;
 2. 9.kl. õpilaste aastahinnete, 12.klassi kooliastmehinnete kokkuvõte;
 3. 9. kl. lõpueksamite sooritamise tulemused, põhikooli lõpetamine (s.h. kiituskirja või kiitusega lõpetamine) ning lõputunnistuste väljaandmine;
 4. info õppeperioodi lõppemise kohta – üritused, töötajatega arenguvestlused jms.

20. juuni

 1. kokkuvõte täiendava õppetöö tulemustest;
 2. 12.klassi lõpetamine, medalid;
 3. õppetöö tulemuste analüüs;
 4. õppekava hetkeseisule hinnang.

30. august

 1. kooli üldtööplaani analüüs;
 2. kue õppeaasta üldtööplaani kinnitamine;
 3. klasside lõpetamine;
 4. õppekava kinnitamine;
 5. õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
2024-05-29T13:34:31+03:00mai 17th, 2014|