Tamsalu vallavolikogu sotsiaalkomisjon on töötanud välja noorte jaoks küsitluse, mille eesmärgiks on saada informatsiooni noorte vaba aja veetmise võimalustest Tamsalu vallas. Küsitlus asub Tamsalu Vallavalitsuse kodulehel. Küsitlus on avatud 11.04.2016-30.04.2016. Küsitluse tulemused avalikustatakse kohalikus lehes ja ametlikul Tamsalu Vallavalitsuse kodulehel.