Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi käivitatud programm “IKT on kõikjal” aitab endale sobiva eriala valikul tutvuda info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade võimalustega.

Programmi raames külastasid 10. klassi tundi Kristiina ja Kadi, kes rääkisid erinevatest IKT õppimis- ja karjäärivõimalustest. Noored said ülevaate, milliseid erialasid Eestis üldse õpetatakse ning neil oli hea võimalus kuulda, kuidas IKT valdkonnas töö tegelikult käib ja milline on ühe programmeerija igapäevatöö.

Rohkem infot programmi kohta: https://startit.ee/