Tamsalu Gümnaasium korraldab kaks koolituspäeva lastevanematele. Koolitusi viib läbi lektor Ruta Püvi.

“Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli 1992 aastal eesti keele ja kirjanduse erialal. Töötanud eesti ja vene õppekeelega koolides ja lasteaias. Alates aastast 2007 olen läbi viinud sadu koolitusi noortekeskustes, lasteaedades, koolides, vallavalitsustes, linnavalitsustes ja ettevõttetes. Oma igapäevatöös kasutan coaching’u meetodit.”

KOOLITUSELE REGISTREERIMISEKS VAJUTA SIIA!


ISESEISEV LAPS – TULEVANE LIIDER
Lektor: Ruta Püvi

Koolitus aitab vanematel motiveerida oma lapsi õppetöös, õpetada väärtusi ning juhendada liidri harjumuste arendamisel ja iseseisvumisel.

 • Liidri omadused – iseseisvus ja vastutuse võtmine
 • Mida teha, kui laps tunneb ülekoormatust
 • Prioriteetide seadmine ja asjade lõpule viimine
 • Lühi– ja pikaajalised eesmärgid koolilapse elus
 • Kuidas aidata lapsel aega planeerida
 • Enesedistsipliin ja tahtejõud
 • Kuidas õpetada lapsele impulsside kontrollimist
 • Mida teha, kui laps kordab samu vigu
 • Kuidas motiveerida last õppima
 • Lapse eesmärke toetavate väärtuste õpetamine
 • Iseseisvat last toetavad rituaalid ja harjumused

Koolitus toimub neljapäeval, 15. oktoobril kell 18:00-19:30.


LÕPP KOOLIKIUSAMISELE
Lektor: Ruta Püvi

Koolitus räägib lahti kiusamise tüübid ja müüdid, põhjused ja tagajärjed ning pakub lahendusi kiusamise ennetamiseks ja lõpetamiseks koolis.

 • Koolikiusamine versus tavakonflikt
 • Verbaalne, füüsiline ja küberkiusamine
 • 7 kiusamise müüti
 • Ohumärgid, mis ütlevad, et su last kiusatakse
 • Kiusamise näilised ja tegelikud põhjused
 • Kolmik – kiusaja, kiusatav ja kõrvalseisja 
 • Koolikiusamise tagajärjed
 • Kiusamise ennetamine – mis toimib, mis mitte
 • Oskused, mida vanemad saavad lastele õpetada
 • Kuidas kõrvalseisja saab lõpetada kiusamise 
 • Mida kool, õpilased ja vanemad koos saavad koolikiusamise vältimiseks teha 

Koolitus toimub neljapäeval, 12. novembril kell 18:00-19:30.