2018/2019. õppeaasta on Tamsalu Gümnaasiumi jaoks olnud edukas nii õppetöös kui õppetöö välises valdkonnas.

Käesoleval õppeaastal on õppinud ainult viitele ja  lõpetavad kiitusega:
I a klass – Otto Haavistu, Jasper Hein, Mia Jänes, Helerin Kesküll, Loviisa Roots, Kertu Saage;
I b klass – Jessica Int, Helery Neeme, Mariam Zemskaja;
II a klass –  Maribel Raudsepp, Mariliis Sild, Anete Riin Tell, Caroli Treimann;
II b klass –  Markus Pärna, Chris-Beth Okkas;
III a klass –  Aliis Aleknavitšiute, Eliise Aunapuu, Emily Curphey;
III b klass –  Artur Hallik, Heili Insler, Linette Pukk, Alexandra-Mariah Rõuk, Feliks Uiboaed, Emili Uudeküll, Kärt Vahisalu, Aleksandra Varts;
IV b klass – Leandra Bauman, Karoliine Lindre, Adriana Mitt, Anu-Liis Raudsepp, Steven Sulg, Merlin Metsalu;
V a klass – Kirke Konnapere, Karmen Nõmmik;
VI a klass – Emma Lotta Vikk;
VI b klass Sten-Lenar Nirgi;
VII klass – Annike Kaldaru, Eliise-Marie Soll, Eva-Maria Raudsepp;
VIII klass – Kerstin Nurmsalu, Karis Kasekamp.
Gümnaasiumiastmes lõpetab kiitusega XI klassi Liselle Kaldaru.

Lõppev õppeaasta on väga edukas gümnaasiumi lõpetajatele, sest kolme noore tulemused saavad tunnustatud medalitega – Analiis Veeremaa – kuldmedal, Jarmo Raudvee – hõbemedal ja Tuule Laansoo – hõbemedal.

Edukad olid meie noored ka aineolümpiaadidel ja –võistlustel. Kui õpilane juba kord on tubli, siis tihti mitmes valdkonnas – seda tõestas ka see aasta.

Tublid on meie õpilased juba 1. klassis – Jessica Int pälvis oma saavutustega Õpilaste teadusfestivalil ja Õpilasleiutajate riiklikul konkursil eripreemia; Helery Neemet tunnustati Nutispordi Eesti meistrivõistluste Kesk-Eesti piirkonnavoorus 1. kohaga ja Lääne-Virumaa loodusloo päeval 3. kohaga; Loviisa Rootsi saavutusi tunnustati Lääne-Virumaa loodusloo päeval 3. kohaga.

II klassi õpilane Anete Riin Tell saavutas Nutispordi Eesti meistrivõistlustel Kesk-Eesti piirkonnas 1. koha, Nutispordi Eesti meistrivõistlustel individuaalses arvestuses 5. koha ja meeskondlikus arvestuses 2. koha ning Virumaa koolinoorte meistrivõistlustel (1.-3. klasside arvestus) 4. koha. Samas vanuseastmes saavutas Markus Pärna Lääne-Virumaa loodusloo päeval 3. koha.

Kolmandate klasside õpilased on olnud edukad Nutispordi Eesti meistrivõistluste Kesk-Eesti piirkondlikus voorus: Emili Uudeküll 3. koht, Heili Insler 4. koht ja Alexandra-Mariah Rõuk 5. koht.

Neljandate klasside tublisid õpilasi iseloomustab edu meeskondlikel võistlustel – Lääne-Virumaa koolide 4-võistlused – võistkondlik 2. koht (Ruvim Stoliar, Robin Jänes, Leandra Bauman, Kärol Virks, Anu-Liis Raudsepp) ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse kirjandusmängude maakondlikus voorus 1. koht (Karoliine Lindre, Kertrud Kõre, Merlin Metsalu).
IV b klassi õpilane Anu-Liis Raudsepp on mitmekülgselt andekas, saavutades väljapaistvaid kohti: 1. koht Vabariiklikul maleturniiril Veneveres, 4. koht koolidevahelisel võistkondlikul võistlustel males 3+1, 1.koht koolidevahelisel võistkondlikul võistlusel males tütarlaste arvestuses, Nutispordi Eesti meistrivõistlustel 14. koht individuaalses arvestuses ja 2. koht meeskondlikus arvestuses ning 3. koht Pranglimise Eesti meistrivõistluste maakondlikus voorus.

Ka viiendate klasside noored olid edukad võistkondlikel aladel – 2. ja 3. koht Lääne-Virumaa koolide 4-võistlustel (Holger Soll, Taimo Teer, Mihail Sepp, Klen-Markus  Susi, Mari-Ann Rõuk, Suzanna Stoliar); NUPUTA võistkondlikul 5.-6. klasside arvestuses 2. koht Holger Soll ja 8.-9. koht (Karmen Nõmmik, Kairo Nõmtak). Lisaks võistkondlikele saavutustele saavutas Karmen Nõmmik ka 34. koha 24. KÄNGURU võistlusmängul. Kirke Konnapere saavutas 1. koha Lääne-Virumaa emakeele olümpiaadil.

Kuuendate klasside õpilastest olid väljapaistvad individuaalsed saavutused Emma-Lotta Vikil 2. koht Lääne-Virumaa emakeele olümpiaadil, 2. koht etluskonkursil Ellen Niiduga Midrimaal, Sten-Lenar Nirgil 3. koht matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus, Ruben Kallastel 3. koht Lääne-Virumaa linnuviktoriinil ja 1. ja 3. koht Lääne-Virumaa riigikaitset õpetavate koolide laskevõistlusel Gustav Lokotar’i rändauhinnale.

Võistkondlikult osaleti NUPUTA võistkondlikel 5.-6. klasside võistlusel 8.-9. koht (Sten-Lenar Nirgi, Henri Pugast), Lääne-Virumaa koolide 4-võistlustel (Sten-Lenar Nirgi, Henri Pugast, Ragmar Saukas, Markus Selter, Egert Eensalu, Martta Raudsepp, Kärt Maasik).

Eva-Maria Raudsepp 7. klassist on näidanud end mitmekülgse ja tubli noorena, kes saavutas Pranglimise Eesti meistrivõistlustel 10. koha, Nutispordi Eesti meistrivõistlustel individuaalses arvestuses 1. koha ja meeskondlikus 2. koha. Matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus 3. koha, emakeele olümpiaadi maakondlikus voorus 3. koha.

Annike Kaldaru 7. klassist on tubli erinevates valdkondades, saavutades inglise keele olümpiaadi piirkondlikus voorus 3.-5. koha, matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus 3. koha, emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 2. koha ja kirjandivõistlusel “Kirjutaja 2019” 2. koha.

7. klassi tüdrukud esindasid kooli edukalt NUPUTA võistkondlikul võistlusel 7. klasside arvestuses, saavutades 11. koha (Eva-Maria Raudsepp, Annike Kaldaru ja Eliise-Marie Soll).

Tublisti esindas kooli 8. klassi noor Lilit-Lydia Raudvee, kelle saavutusteks on 2. koht kirjandivõistlusel “Kirjutaja 2019″ ja 1. koht Nutispordi Eesti meistrivõistluste piirkondlikus voorus rahvasportlase kategoorias.

Üheksandate klasside noored on olnud edukad nutispordis. Nii saavutati Nutispordi Eesti meistrivõistlustel individuaalses arvestuses 9. koht Mari-Liis Freienthal, Nutispordi Eesti meistrivõistluste piirkonnavoorus individuaalses arvestuses 5. koht Maarja-Liis Nirgi, 6. koht Germo Partsioja.

Mari-Liis Tšiginal on silmapaistvad saavutused pranglimises: 4. koht Pranglimise Eesti meistrivõistlustel, 9. koht Pranglimise rahvusvahelistel võistlustel.

Lauri Aleks Landman saavutas 4. koha Lääne-Virumaa inglise keele olümpiaadil.

Geiri Suur on tubli noor X klassist, kes osales edukalt ja saavutas Rahvaluule olümpiaadi lõppvoorus 4. koha, maakondlikul rahvaluuleolümpiaadil ,,Muusika minu tutvusringkonnas” 2. koha, etluskonkursil ,,Koidulauliku valgel” maakonnavoorus gümnaasiumiastme (10.-12. klass) arvestuses 1. koha ja 1. koha Vabariiklikul Riigikohtu kaasuskonkursil 9.-12.klassi õpilastele.

XI klass tõi koolile Lääne-Virumaa riigikaitset õpetavate koolide laskevõistluse Gustav Lokotar’i rändauhinna (Keimo Kleitz, Rene Põldmaa, Elis  Zarubin, Marianne Lapin, Reili  Saukas). Väga edukalt esinesid Liselle Kaldaru – 4. koht matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus, Karmen Freienthal – 2. koht RoboMiku Lahingus.

Vabariiklikult Riigikohtu kaasuskonkursilt 9.-12.klassi õpilastele tõid meie noored ära esikolmiku kohad: 1. koht Geiri Suur (10.klass), 2. koht Jarmo Raudvee (12.klass), 3. koht Liselle Kaldaru (11.klass).

Olümpiaadidel olid edukad ka 12. klassi noored: bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor – 1. koht Analiis Veeremaa, inglise keele olümpiaadi piirkondlikus voorus – Tuule Laansoo 2. koht ja Eliise Mõttus 3. koht, 4. koht vene keele olümpiaadi piirkonnavoorus – Stefanie Kortšak.

Silmapaistvalt esinesid: 20.vabariiklikul õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel “Vabadus” – 6. koht Gete Ilves, Vabariiklikul loome- ja uurimistööde võistlusel “Kooliajalugu uurima” – 2. koht Stefanie Kortšak.

Koolis alustasid 2018/2019. õppeaastal tööd jõusaali treeninguring ja meediaring. Meediaring sai alguse vahetult pärast koostööpartnerite Tapa Muusika- ja Kunstikooli ja Tapa Gümnaasiumi koostatud ja läbiviidud projekti, kust pärinevad ka enamik meediaringis kasutatavatest vahenditest.

Huviringide õpilased esindasid õppeaasta jooksul Tamsalu Gümnaasiumi ja saavutasid häid tulemusi. Sportlased hoidsid lippu kõrgel suusatamises, mitmevõistlustel, murdmaajooksus, maadluses ja sumos, tõstmises, discgolfis, saalihokis ja laskmises. Teist aastat jätkanud korvpallitrenni õpilased naasid Soomest korvpallivõistlustelt 2. koha karikaga.

Kooli robootikud noppisid auhindu RoboMiku Lahingult ja First Lego League võistlustelt. Eripreemiad toodi koju Noorte leiutajate konkursilt, Õpilaste Teadusfestivalilt, Legopäevalt ja Rakke Robootikapäevalt. Sel õppeaastal on oma arengut tublisti demonstreerinud maleringi õpilased, kel on ette näidata maakondlike võistluste kohad esikolmes.

TORE ringi (tugiõpilaste oma ring Eestis) õpilased korraldasid sel õppeaastal vaheaegadel päevaseid ja öiseid üritusi, arendades sellega oma organiseerimisoskusi. Sel õppeaastal läbis TORE laienduskoolituse 7 õpilast ja 1 õpetaja.

Kooride, kandleansambli, rütmikarühma ja rahvatantsuringi õpilased näitasid selgeks õpitut 25. mail 51. Tamsalu laulu- ja tantsupäeval “Minu armastus”.

Suur tänu õpetajatele, huviringide juhendajatele ja treeneritele, kelle toega sellised saavutused on sündinud. Tänusõnad ka lastevanematele, kes lahkelt võõrustasid meie külalisi.

Tamsalu Gümnaasiumi koolipere nimel

Tiina Parmasto