Heategevuskontsert

Heategevuskontsert Tamsalu Gümnaasiumi aulas 4. detsembril kell 18.00
(Kujutise suuremana kuvamiseks vajutada peale)

Seitsmes maailmanädal keskendub suuresti inimõiguste ja laste õiguste teemale, kuid ka tolerantsusele ja kultuuripädevusele. Vaatluse all on ka õiglane kaubandus ning kriisikolded maailmas.

Nädala raames toimuva heategevuskontserdiga toetame MTÜ Mondo Tarkusefondi kaudu oma Keenias asuva sõpruskooli Munganga Keskkooli tüdukute haridusteed edaspidises elus paremini toime tulemiseks. Selle käigus aitame piirkonna majanduslikult raskes olukorras olevaid lapsi gümnaasiumihariduse omandamisel, mis omakorda aitab tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti.

Tule anna Sinagi oma panus!
Koos suudame rohkemat!