Tamsalu gümnaasiumi 10. klassi õpilane, Anella Veebel osales pea kaks kuud võistkondlikus projektis Changemakers Academy. Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav konkurss gümnaasiuminoortele. Selle eesmärgiks on anda osalejatele põneva ja arendava isikliku kogemuse seoses sotsiaalse ettevõtluse ja selleks vajalike oskustega.
Sotsiaalne ettevõte põhikirjaline eesmärk on ühiskondliku probleemi lahendamine, millest teenitud tulu suunatakse tagasi ettevõttesse antud probleemi lahendamiseks.Anella meeskond peavõitu ei saanud, aga õpilased said põneva ja silmaringi avardava kogemuse!

Kool kiidab Anellat ning avaldab tunnustust ettevõtlikkuse eest!

Noorteprogrammi kohta saab rohkem infot siit:https://www.facebook.com/changemakersacademysev/.