Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldasid paljud Eesti koolid 7. veebruaril ajarännaku, kus taaselustati päev, mil erinevates Eestimaa paikades saadi teada Eesti riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest.

Tamsalu koolis läksime tagasi 24. veebruari 1918, mil külakooli saalis pidi toimuma laulukoori proov. Ootamatult selgus aga, et mõned ärksamad tegelased olid teada saanud Iseseisvusmanifesti väljakuulutamisest. Koori dirigent luges ette Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele. Seejärel rääkisid erineva meelsuse ja maailmavaatega inimesed, mida nad iseseisvuse väljakuulutamisest arvavad ja mida nad iseseisvalt Eesti riigilt ootavad, milline see riik peaks olema. Lõpuks lauldi juba 19. sajandi lõpul rahva seas populaarseks saanud laulu “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” ehk praegust Eesti Vabariigi hümni.

Peale selle toimus ajarünnaku päeval meie koolis palju muud huvitavat. Kogu koolipere oli kaasatud. Paljud õpilased ja õpetajad olid kooli tulnud 1918. aastale iseloomulikus riietuses või selga pannud rahavariided. Fotograafi juures sai endast mälestuseks pilte teha. Elektroonilise koolikella asemel helistati endisaegset koolikella. Kooli sööklas pakuti lastele lõunaks mulgiputru. Algklasside lastele korraldati vahetunnis mänge. Ajalooklassis oli näitus vanadest asjadest. Näitusele tõid esemeid, raamatuid, dokumente, Eesti Vabariigi ajast pärit heliplaate jne nii õpetajad kui ka mõned õpilased. Huvitavaid asju saime Tamsalu Muuseumi Sõprade Seltsi kogudest. Selle eest suur tänu Aadu Uudmäele.

Kokkuvõttes oli huvitav päev, mis pisut teises vormis pakkus õpilastele ka teadmisi Eesti Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamisest, Iseseisvusmanifesti sisust, ka 1918. aastal elanud inimeste erinevast suhtumisest iseseisvuse väljakuulutamisse. Küsimusi ja avastamisrõõmu pakkusid näitusel olnud endisaegsed asjadki.

Suur tänu kõigile, kes ajarännaku kordaminekule kaasa aitasid ja kõigile osalejatele!

Maie Nõmmik
õpetaja

12. klassi õpilased “lauluproovis”