10. klass osales simulatsioonimängus “Euroopa Parlament”, koostas fotokollaaži “Euroopa tulevik” ja võitis võimaluse võtta osa Euroscola 2017 projektist Strasbourgis. Parlamenditööst vabal ajal tutvusime kauni vanalinnaga, külastasime katedraali ja sõitsime jõelaevaga.