2016/2017. õppeaastal 10. klassi õppima asuvate õpilaste taotlusi saab esitada kooli kantseleis:

• 20. juuni – 30. juuni tööpäevadel kell 08.00 – 16.00;

• augustikuu tööpäevadel kell 08.00 – 16.00.

Vajalikud dokumendid:

• põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

• isikut tõendav dokument (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);

• tervisekaart (juhul, kui õpilane ei ole lõpetanud Tamsalu Gümnaasiumi põhikooliastet);

• õpilaspileti soovimisel passifoto;

• taotluse palume täita lapsevanemal, kuna 10. klassi õppima asuv noor ei ole täisealine.

Kellel ei ole võimalik tulla eelpool toodud kellaajal, saab sobiva aja kokku leppida telefonil 323 0446.