ÕPILASESINDUS

Õpilasesinduse liikmed 2019./2020. õppeaastal on Karoliine Lindre (5. klass), Merlin Metsalu (5. klass), Holger Soll (6. klass), Kirke Konnapere (6. klass), Kristel Kreek (6. klass), Marten Langinen (6. klass), Aleksya Yarnya (7. klass), Mari-Liis Meltsas (7. klass), Ragmar Saukas (7. klass), Sten-Lenar Nirgi (7. klass), Elis Viibur (8. klass), Annabel Aalpere (9. klass), Lauri Eerits (9. klass), Kirke Suur (10. klass), Richard Liiv (10. klass), Ander Eerits (11. klass), Geiri Suur (11. klass), Roosi Hallik (11. klass), Karmen Freienthal (12. klass), Marii Kivirand (12. klass), Carolin Veltson (IÕK).

Õpilasesindusega saab ühendust meiliaadressil tamsaluopilasesindus@gmail.com
Õpilasesinduse Facebook’i leht: Tamsalu Gümnaasiumi õpilasesindus