Koosseis kinnitatud Tapa Vallavalitsuse korraldusega 20.12.2023.

Heiki Hallik
Anna Kis Int
Egle Tammeleht
Kaido Rehe
Kaja Hallik
Kertu Langinen
Maarit Vaikmaa
Viljar Vikk
Marika Jeeser
Hannele Valdok
Elis Viibur

volikogu esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
õppenõukogu esindaja
õppenõukogu esindaja                      õpilaste esindaja