TRADITSIOONID

Traditsioonilised üritused


„Rebaste“ nädal
Mihklilaat
Õpetajate päeva tähistamine
Leivanädal
Hõimunädal
Maailmanädal
Advendiküünla süütamine
Kooliastmete jõulupeod ja jõulukontsert
Spordipäevad ja klassidevahelised võistlused
Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine
Ainenädalad
Kooli ainevõistluste võitjate tunnustamine
Teatripäev
Keskkonnanädal
Õuesõppepäev
Klasside õppekäigud ja – ekskursioonid
Õpilastööde näitus
Tamsalu laulu- ja tantsupäev 1969. aastast
Kunstipäev
Parimate ainetundjate ja sportlaste vastuvõtt