MY FUTURE IN EUROPE  (vanusegrupp: 12-18)

 

1. Saksamaa (Bensheim): Goethe-Gymnasium an der Bergstraße
2. Eesti (Tamsalu): Tamsalu Gümnaasium
3. Poola (Rudniki): Zespol Szkolno-przedszkolny im. Jana Pawla II
4. Kreeka (Karditsa): 1o EPAL KARDITSAS
5. Türgi (Eyüp): Alibeykoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Projekti pealkiri viitab noorte väljakutsetele ja võimalustele ühinenud Euroopas. Silmas pidades noorte töötuse tastet projektis osalevates maades, on selge, et on tarvis konkreetseid pingutusi. Tööpuudus Poola, Eesti, Kreeka ja Türgi noorte hulgas, võrreldes Saksamaaga, näitab, et on tarvis tegutseda. Tänapäeva kasvava tööpuuduse kontekstis, mis osaliselt tuleneb koolilõpetajate raskusest leida nende huvidele, võimetele, oskustele, isikuomadustele vastavaid töökohti, rahuldab see projekt noorte Euroopa keskkooliõpilaste vajadusi leida sobiv tegevusala ja teha teadlikult õigeid karjäärivalikuid ning omada juurdepääsu informatsioonile Euroopa tööturu üldise majanduskeskkonna kohta.

Projekti eesmärk
– arendada õpilaste ettevõtlusoskusi ja pakkuda neile võimalusi olla ühenduses ülikoolidega, kohalike/regionaalsete/Euroopa asutuste ja samamahuliste erafirmadega.

Projekti suuniseks on arendada õpilaste kohanemisvõimet Euroopa tööturul, analüüsida enda konkurentsivõimet, suurendada paindlikkust ja lähtuda elukestva õppe põhimõtetest ning paindlikest karjäärivõimalustest.