INDIVIDUAALNE KARJÄÄRINÕUSTAMINE

Kui noor on segaduses või ei oska mõnel muul põhjusel otsustada ja valida võimalike karjäärivalikute vahel, siis on võimalik pöörduda nõustamiseks Rajaleidjasse individuaal- nõustamisele.

Individuaalnõustamisel tegeleb nõustaja ühe kliendiga. Kui see on konkreetse kliendi nõustamiseks vajalik, võib nõustamisel osaleda kolmas osapool (nt lapsevanem, abikaasa, sõber või keegi teine nõustamisprotsessi jaoks oluline inimene). Individuaalnõustamine kestab tavaliselt 30–60 minutit, mille vältel töötatakse eelkõige kliendi poolt väljatoodud teemadega.

Loe lähemalt:
http://www.rajaleidja.ee/individuaalne-noustamine/

Vajadusel pöördu Rajaleidja Lääne-Virumaa keskusesse Rakveres:
http://www.rajaleidja.ee/laanevirumaa/