KOOLI TÄNAPÄEV

Tamsalu Gümnaasiumis õpib 2019/2020. õ.-a. 354 õpilast.


Tamsalu Gümnaasiumis on:

  • 38 klassi/loenguruumi pindalaga 1950 m2
  • 5 spordisaali pindalaga 1250 m2
  • 165 sööklakohta