KOOLI TÄNAPÄEV

Tamsalu Gümnaasiumis õpib 2019/2020. õ.-a. 361 õpilast, sh

1.-3. klassis 96 õpilast,

4.-6. klassis 106 õpilast,

7.-9. klassis 95 õpilast,

10.-12. klassis 64 õpilast.

Tamsalu Gümnaasiumis on:

  • 640 õpilaskohta
  • 38 klassi/loenguruumi pindalaga 3000 m
  • 5 spordisaali pindalaga 1580 m2
  • 200 sööklakohta