Tamsalu Gümnaasium kuulutab konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks

Täiskoormusega:

  • Väikeklassi õpetaja
  • Kehalise kasvatuse õpetaja

Osalise koormusega:

  • Muusikaõpetaja
  • Käsitöö- ja kodunduseõpetaja
  • Kunstiõpetaja
  • Töö- ja tehnoloogiaõpetaja
  • Mitme aine õpetaja ja klassijuhataja
  • Matemaatikaõpetaja

Vajalik on vastavus kvalifikatsiooninõuetele, kuid haridus võib olla ka omandamisel.
Enesetutvustus (CV), sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 18.augustiks 2023 Tamsalu Gümnaasiumi e-mailile info@tamsalukool.ee
Kandideerimisega seotud info telefonil 3230546