PERSONAL


JUHTKOND

Aivi Must direktor direktor@tamsalukool.ee 323 0546
Anneli Eesmaa õppealajuhataja anneli.eesmaa@tamsalukool.ee 323 0337
Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalukool.ee 324 4330
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja info@tamsalukool.ee 323 0446
Johanna Sinik huvijuht johanna.sinik@tamsalukool.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalukool.ee 5193 9599
Elle Nurmsalu elle.nurmsalu@tamsalukool.ee
Hannele Valdok hannele.valdok@tamsalukool.ee

 


ÕPETAJAD

Anne Kraubner inglise keel anne.kraubner@tamsalukool.ee
Annela Laidre väikeklass annela.laidre@tamsalukool.ee
Anneli Tell loodusained anneli.tell@tamsalukool.ee
Birgit Ojaste klassiõpetaja birgit.ojaste@tamsalukool.ee
Elle Nurmsalu klassiõpetaja elle.nurmsalu@tamsalukool.ee
Eva Jänes inglise keel eva.janes@tamsalukool.ee
Hannele Valdok eesti keel ja kirjandus hannele.valdok@tamsalukool.ee
Jaakob Vardja ajalugu, ühiskond jaakob.vardja@tamsalukool.ee
Kadri Kask muusika kadri.kask@tamsalukool.ee
Kaja Raudla muusika kaja.raudla@tamsalukool.ee
Kerttu Urm klassiõpetaja kerttu.urm@tamsalukool.ee
Käthlin Pakkas matemaatika kathlin.pakkas@tamsalukool.ee
Lia Klaas saksa keel, abiõpetaja lia.klaas@tamsalukool.ee
Liivi Rünk kehaline kasvatus liivi.runk@tamsalukool.ee
Maarja Hunt eripedagoog, IÕK õpetaja maarja.hunt@tamsalukool.ee
Maarja Nahkur klassiõpetaja maarja.nahkur@tamsalukool.ee
Maie Nõmmik ajalugu, ühiskond maie.nommik@tamsalukool.ee
Maire Mardla klassiõpetaja maire.mardla@tamsalukool.ee
Maiu Talja klassiõpetaja maiu.talja@tamsalukool.ee
Mare Viks eesti keel ja kirjandus mare.viks@tamsalukool.ee
Marelle Lillepea väikeklass marelle.lillepea@tamsalukool.ee
Maria Savina matemaatika, arvutiõpetus maria.savina@tamsalukool.ee
Marika Jeeser klassiõpetaja marika.jeeser@tamsalukool.ee
Maris Uudeküll klassiõpetaja maris.uudekull@tamsalukool.ee
Marje Leht käsitöö, kodundus marje.leht@tamsalukool.ee
Mihkel Tiganik matemaatika mihkel.tiganik@tamsalukool.ee
Pille Lehemets kehaline kasvatus pille.lehemets@tamsalukool.ee
Reelika Veelma inimeseõpetus reelika.veelma@tamsalukool.ee
Reena Curphey kunstiõpetus, kodundus reena.curphey@tamsalukool.ee
Riho Ringinen tööõpetus, füüsika riho.ringinen@tamsalukool.ee
Terje Kaldaru klassiõpetaja terje.kaldaru@tamsalukool.ee
Tiia Raudsepp loodusained tiia.raudsepp@tamsalukool.ee
Valentina Viiler vene keel valentina.viilver@tamsalukool.ee
Velle Taraste haridustehnoloog, robootika, matemaatika velletaraste@tamsalukool.ee

 


AINEKOMISJONID

Algõpetus Elle Nurmsalu
Eesti keel ja kirjandus Mare Viks
Matemaatika
Võõrkeel Anne Kraubner
Ajalugu, ühiskonnaõpetus Maie Nõmmik
Loodusained Anneli Tell
Muusika Kaja Raudla

 


TOETAV PERSONAL

Irina Aunapuu kooliõde
Evi Paukku raamatukogu evi.paukku@tamsalukool.ee
Kelly Malinin IÕK assistent kelly.malinin@tamsalukool.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalukool.ee
Sirve Peitre pikapäevarühma kasvataja sirve.peitre@tamsalukool.ee
Tiina Õunapuu pikapäevarühma kasvataja tiina.ounapuu@tamsalukool.ee

 


HALDUS-MAJANDUSPERSONAL

Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalukool.ee
Andres Malva töömees
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja diana.tiitsmaa@tamsalukool.ee
Ene Veeremaa koristaja
Helle Väli koristaja
Ilme Piht koristaja
Ilvi Kadarpik garderoobihoidja
Ljudmilla Lihvar koristaja
Pille Malva koristaja
Tiiu Landman koristaja