PERSONAL


JUHTKOND

 Aivi Must    direktor           direktor@tamsalu.ee     323 0546  
 Anneli Eesmaa  õppealajuhataja       anneli.eesmaa@tamsalu.ee  323 0337  
 Agnes Piirits  direktori abi majandusalal  agnes.piirits@tamsalu.ee  324 4330  
 Diana Tiitsmaa  sekretär-personalitöötaja  tmg@tamsalu.ee       323 0446  
 Johanna Sinik  huvijuht           huvijuht@tamsalu.ee          
 Marje Šarina   sotsiaalpedagoog       marje.sarina@tamsalu.ee   5193 9599 
 Elle Nurmsalu                 elle.nurmsalu@tamsalu.ee        
 Hannele Valdok                hannele.valdok@tamsalu.ee

 


ÕPETAJAD

 Anne Kraubner     inglise keel                anne.kraubner@tamsalu.ee   
 Annela Laidre     väikeklass                 annela.laidre@tamsalu.ee   
 Anneli Tell      loodusained                anneli.tell@tamsalu.ee    
 Birgit Ojaste     klassiõpetaja               birgit.ojaste@tamsalu.ee   
 Elle Nurmsalu     klassiõpetaja               elle.nurmsalu@tamsalu.ee   
 Eva Jänes       inglise keel                               
 Hannele Valdok    eesti keel ja kirjandus          hannele.valdok@tamsalu.ee   
 Jaakob Vardja     ajalugu, ühiskond             jaakob.vardja@tamsalu.ee   
 Kadri Kask      muusika                  kadrikask@tamsalu.ee     
 Kaja Raudla      muusika                  kaja.raudla@tamsalu.ee    
 Kerttu Urm      klassiõpetaja                              
 Lia Klaas       saksa keel, abiõpetaja           liaklaas@gmail.com      
 Liivi Rünk      kehaline kasvatus             liivi.runk@tamsalu.ee     
 Maarit Kukk      matemaatika, majandus- ja ettevõtlusõpe  maarit.kukk@tamsalu.ee    
 Maarja Hunt      eripedagoog, IÕK õpetaja          maarja.hunt@tamsalu.ee    
 Maarja Nahkur     klassiõpetaja               maarja.nahkur@tamsalu.ee   
 Maie Nõmmik      ajalugu, ühiskond             maie.nommik@tamsalu.ee    
 Maire Mardla     klassiõpetaja               maire.mardla@tamsalu.ee    
 Maiu Talja      klassiõpetaja               maiu.talja@tamsalu.ee     
 Mare Viks       eesti keel ja kirjandus          mare.viks@tamsalu.ee     
 Marelle Lillepea   väikeklass                 marelle.lillepea@tamsalu.ee  
 Maria Savina     matemaatika, arvutiõpetus         maria.savina(at)tamsalu.ee  
 Marika Jeeser     klassiõpetaja               marika.jeeser@tamsalu.ee   
 Maris Uudeküll    klassiõpetaja               maris.uudekull@tamsalu.ee   
 Marje Leht      käsitöö                  marje.leht@tamsalu.ee     
 Mihkel Tiganik    matemaatika                               
 Pille Lehemets    kehaline kasvatus             pille.lehemets@tamsalu.ee   
 Reelika Veelma    inimeseõpetus               reelika.veelma@tamsalu.ee   
 Reena Curphey     kunst, käsitöö               reena.curphey@tamsalu.ee   
 Riho Ringinen     tööõpetus, füüsika             riho.ringinen@tamsalu.ee   
 Terje Kaldaru     klassiõpetaja               terje.kaldaru@tamsalu.ee   
 Tiia Raudsepp     loodusained                tiia.raudsepp@tamsalu.ee   
 Valentina Viilver   vene keel                 valentina.viilver@tamsalu.ee 
 Velle Taraste     haridustehnoloog, robootika, matemaatika  velle.taraste@tamsalu.ee   

AINEKOMISJONID

 Algõpetus         Elle Nurmsalu 
 Eesti keel ja kirjandus  Mare Viks   
 Matemaatika                
 Võõrkeel          Anne Kraubner 
 Ajalugu, ühiskonnaõpetus  Maie Nõmmik  
 Loodusained        Anneli Tell  
 Muusika          Kaja Raudla

TOETAV PERSONAL

 Irina Aunapuu  kooliõde                       
 Evi Paukku   raamatukogu        evi.paukku@tamsalu.ee   
 Marje Šarina  sotsiaalpedagoog      marje.sarina@tamsalu.ee  
 Sirve Peitre  pikapäevarühma kasvataja  sirve.peitre@tamsalu.ee  
 Tiina Õunapuu  pikapäevarühma kasvataja  tiina.ounapuu@tamsalu.ee

HALDUS-MAJANDUSPERSONAL

 Agnes Piirits   direktori abi majandusalal  agnes.piirits@tamsalu.ee     
 Diana Tiitsmaa   sekretär-personalitöötaja  tmg@tamsalu.ee        
 Ene Veeremaa    koristaja                       
 Helle Väli     koristaja                            
 Ilme Piht     koristaja                          
 Ilvi Kadarpik   garderoobihoidja                      
 Ljudmilla Lihvar  koristaja                         
 Pille Malva    koristaja                        
 Tiiu Landman    koristaja