PERSONAL


JUHTKOND

Aivi Must direktor direktor@tamsalu.ee 323 0546
Anneli Eesmaa õppealajuhataja anneli.eesmaa@tamsalu.ee 323 0337
Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalu.ee 324 4330
Elle Nurmsalu elle.nurmsalu@tamsalu.ee
Maire Tamm nutispordi, pranglimise jne koordinaator maire.tamm@tamsalu.ee 
Johanna Sinik huvijuht huvijuht@tamsalu.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalu.ee  5193 9599
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja tmg@tamsalu.ee 323 0446

 


ÕPETAJAD

Anne Kraubner inglise keel anne.kraubner@tamsalu.ee
Annela Laidre väikeklass annela.laidre@tamsalu.ee
Anneli Tell loodusained anneli.tell@tamsalu.ee
Birgit Ojaste klassiõpetaja  birgit.ojaste@tamsalu.ee
Elle Nurmsalu klassiõpetaja elle.nurmsalu@tamsalu.ee
Hannele Valdok eesti keel ja kirjandus hannele.valdok@tamsalu.ee
Jaakob Vardja ajalugu, ühiskond jaakob.vardja@tamsalu.ee
Kadri Kask muusika kadrikask@tamsalu.ee
Kaja Raudla muusika kaja.raudla@tamsalu.ee
Lia Klaas saksa keel, abiõpetaja liaklaas@gmail.com
Liivi Rünk kehaline kasvatus liivi.runk@tamsalu.ee
Maarit Kukk matemaatika, majandus- ja ettevõtlusõpe maarit.kukk@tamsalu.ee
Maarja Hunt eripedagoog, IÕK õpetaja maarja.hunt@tamsalu.ee
Maarja Nahkur klassiõpetaja maarja.nahkur@tamsalu.ee
Maie Nõmmik ajalugu, ühiskond maie.nommik@tamsalu.ee
Maire Mardla klassiõpetaja maire.mardla@tamsalu.ee
Maire Tamm matemaatika maire.tamm@tamsalu.ee
Maiu Talja klassiõpetaja maiu.talja@tamsalu.ee
Mare Viks eesti keel ja kirjandus mare.viks@tamsalu.ee
Marelle Lillepea väikeklass marelle.lillepea@tamsalu.ee
Maret Kümnik inglise keel maret.kumnik@tamsalu.ee
Maria Savina matemaatika, arvutiõpetus maria.savina(at)tamsalu.ee
Marika Jeeser  klassiõpetaja marika.jeeser@tamsalu.ee
Maris Uudeküll klassiõpetaja maris.uudekull@tamsalu.ee
Marje Leht käsitöö marje.leht@tamsalu.ee
Pille Lehemets kehaline kasvatus pille.lehemets@tamsalu.ee
Reelika Veelma inimeseõpetus reelika.veelma@tamsalu.ee
Reena Curphey kunst, käsitöö reena.curphey@tamsalu.ee
Riho Ringinen tööõpetus, füüsika riho.ringinen@tamsalu.ee
Terje Kaldaru klassiõpetaja terje.kaldaru@tamsalu.ee
Tiia Raudsepp loodusained tiia.raudsepp@tamsalu.ee
Valentina Viilver vene keel valentina.viilver@tamsalu.ee
Velle Taraste haridustehnoloog, robootika, matemaatika velle.taraste@tamsalu.ee
Kerttu Urm klassiõpetaja
(tööleping peatatud)
Tiiu Ehasalu eripedagoog, väikeklass
(tööleping peatatud)

 


AINEKOMISJONID

Algõpetus Elle Nurmsalu
Eesti keel ja kirjandus Mare Viks
Matemaatika Maire Tamm
Võõrkeel Anne Kraubner
Ajalugu, ühiskonnaõpetus Maie Nõmmik
Loodusained Anneli Tell
Muusika Kaja Raudla

 


TOETAV PERSONAL

Irina Aunapuu kooliõde
Evi Paukku

Kerttu Leimann

raamatukogu

koolipsühholoog

evi.paukku@tamsalu.ee

 

Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalu.ee
Sirve Peitre pikapäevarühma kasvataja sirve.peitre@tamsalu.ee
Tiina Õunapuu pikapäevarühma kasvataja tiina.ounapuu@tamsalu.ee

 


HALDUS-MAJANDUSPERSONAL

Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalu.ee
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja tmg@tamsalu.ee
Ene Veeremaa koristaja
Helle Väli koristaja
Ilme Piht koristaja
Ilvi Kadarpik garderoobihoidja
Kaja Kuningas koristaja
Ljudmilla Lihvar koristaja
Merike Rõuk koristaja 
Pille Milvek koristaja (lapsehoolduspuhkusel)