G.A. STEM – Enhancing STEM skills through arts and mini-games

STEM tuleneb inglise keelest, eesti keeles koonduvad nende nelja tähe alla: loodusteadused;
tehnoloogia; inseneeria; matemaatika. See on õppekaval põhinev idee anda õpilastele teadmisi
antud õppeainetes kasutades lõimingut – õpetada neid kõiki valdkondi omavahel seotuna.

Peamised tulemused:
– Raamistik integreerimaks kunste STEMi, kasutades digitaalseid mänge
– KUNSTI ja mini-mängude kursus
– Väljundid ja soovitused kunsti ja mini-mängude jaoks STEM õppeks

Projekt on suunatud kunsti lisamiseks STEM õppesse, et arendada 13 – 16aastaste õppurite
STEM oskusi tehnoloogia abil.

See omakorda:
1. kindlustab õpetajate oskusi kasutamaks kunste õpilaste loomingulisuse arendamiseks ja
huvi tõstmiseks loodus- ja täppisteaduste ainete vastu ning seega ka teadusalade vastu.
2. parandab STEM õpet läbi seose leidmise kunstidega ja toetab 13 −16aastaste õpilaste
loomingulisuse arendamist.
3. seostab tehnoloogia ja kunstid loodus- ja täppisteaduste ainetega uuel viisil – läbi mini-
mängude ja mängude vara loomise ja disaini.

Projektis on 8 partnerit 4 maalt (Soome, Eesti, Itaalia, Belgia):
Turu ülikool (Soome)
Tallinna ülikool (Eesti)
Pixel Association (Itaalia)
Sint-Lievenscollege (Belgia)
Tamsalu Gümnaasium (Eesti)
I. C. Maria Montessori (Itaalia)
Rieskalähteen koulu (Soome)
EU-Track (Itaalia)

Planeeritud mõju sihtgruppidele:
– õpilased: parandada loodus- ja täppisteaduste ainete oskusi kunstide, mini-mängude loomise ja
arendamise kaudu;
– õpetajad: anda neile vajalikud oskused, kuidas integreerida STEM õppesse kunstide kasutamine ja
digi-mängud, et arendada õpilaste loomingulisust ja probleemide lahendamise oskust; parandada
õpetamise protsessi läbi kultuuripärandi väärtustamise.