EKSAMID JA TASEMETÖÖD

RIIGIEKSAMID

2019/2020. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

eesti keel 20. aprill 2020
inglise keel 04.-11. mai 2020
matemaatika 22. mai 2020
koolieksam juuni 2020

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

2019/2020. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained,
vormid ja ajad leiad  SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

eesti keel 01. juuni 2020
matemaatika 04. juuni 2020
valikeksam 10. juuni 2020

TASEMETÖÖD

Tasemetööde läbiviimise aeg 2019/2020. õppeaastal:

3. KLASS – eesti keel ja matemaatika

4. KLASS – loodusõpetus

12. mai 2020

01.-02. oktoober 2019

6. KLASS – eesti keel ja matemaatika 13. mai 2020
7. KLASS – loodusõpetus   24.-25. september 2019

Allikas:
SA Innove http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood,
Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004.