2020/2021. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

RIIGIEKSAMID

eesti keel 19. aprill 2021
inglise keel 3.-7. mai 2021
matemaatika 21. mai 2021
koolieksam juuni 2021

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

eesti keel 28. mai 2021
matemaatika 3. juuni 2021
valikeksam juuni 2021