2019/2020. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

RIIGIEKSAMID

eesti keel 20. aprill 2020
inglise keel 04.-11. mai 2020
matemaatika 22. mai 2020
koolieksam juuni 2020

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

eesti keel 01. juuni 2020
matemaatika 04. juuni 2020
valikeksam 10. juuni 2020