2021/2022. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

RIIGIEKSAMID

eesti keel 25. aprill 2022
inglise keel
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel
  • 3. mai 2022
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel
  •  4.– 6. ja 9. mai 2022
matemaatika 20. mai 2022
koolieksam juuni 2022

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

eesti keel 30. mai 2022
matemaatika 6. juuni 2022
valikeksam juuni 2022