KEHTESTATUD

                                                                                                                                                                                                                       direktori 13.09.2021

käskkirjaga nr TMG 1-1/21/5

 Tamsalu Gümnaasiumi õppetöö ja koolielu korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes

Meetmete aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused

 

https://www.hm.ee/et/koroona#juhised

 1. Koolimajas on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid sissepääsude vahetus läheduses, tualettruumis.
 2. Koolimajas tuleb käsi pesta sooja vee ja seebiga, kasutusel on ühekordsed paberrätikud.
 3. Tagatud on ruumide regulaarne tuulutamine ja ventilatsioon.
 4. Koolimajas on käte desinfitseerimiseks ja pindade puhastamiseks vajalikud vahendid.
 5. Kooli töötajatele on tagatud isikukaitsevahenditena ühekordsed maskid ja visiirid.
 6. Töötajad, kes pole vaktsineeritud ega Covid-19 läbi põdenud, peavad vähemalt kord nädalas tegema kooliõe juures antigeeni kiirtesti või esitama igal nädalal mujal tervishoiutöötaja juuresolekul sooritatud kiirtesti tõendi. Kiirtesti positiivse tulemuse korral tuleb jääda karantiini ja võtta ühendust perearstiga, kes suunab PCR testile.
 7. Lastevanemad ja kolmandad isikud sisenevad koolimajja eelneva kokkuleppe alusel ja neil tuleb koolimajas viibimise ajal kanda maski.
 8. Lastevanemate koosolekuid on soovitav pidada veebis. Vajadusel on võimalik koosolekuid läbi viia ka koolis, tagame Kõigil osalejatel tuleb kanda maski.
 9. Söömine on korraldatud võimalikult hajutatult.
 10. Vahetundidel jälgime klassi “mulli”.
 11. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel õues.
 12. Kõikide 12 – 17 aasta vanuste õpilaste vanematelt (hooldajalt) on küsitud nõusolekut tema lapse vaktsineerimise, testimise kohta. Infot õpilase vaktsineerituse, Covid-19 läbipõdemise ja vaktsineerimisele ning testimisele lubamise kohta valdab ainult kooliõde.
 13. Kõigil kooli õpilastel ja töötajatel tuleb haigusnähtude tekkimisel jääda koju ja võtta ühendust perearstiga ning teavitada vastavalt klassijuhatajat või tööandjat.
 14. Kooli töötajatel tuleb haigusnähtudega laps saata kooliõe juurde.
 15. Täielikult vaktsineerimata õpilastele alates 12. eluaastast kehtib koolis saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord:
 • Esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest kooliõe järelvalvel.
 • Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes.
 • Huviringides, trennides osalemine sel ajal on lubatud vastavalt Terviseameti ja Haridus-Teadusministeeriumi poolt kehtestatud reeglitele.
 • Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini.
 • Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test.
 • Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes.
 • Kui PCR-test osutub positiivseks, tuleb jääda karantiini.
 1. Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta alla 12 aastased õpilased, kui lähikontakt toimus koolis.
 2. Kõik õpilased, kes pole vaktsineeritud ega Covid-19 läbi põdenud ning kellel tuvastatakse lähikontakt väljaspool kooli, peavad jääma 10 päevaks karantiini.
 3. Lähikontaktne kooli töötaja, kes pole vaktsineeritud ega Covid-19 läbi põdenud, peab jääma 10 päevaks karantiini, sõltumata sellest, kas lähikontakt toimus koolis või väljaspool kooli.