AUGMENTED REALITY – A USEFUL TOOL IN TEACHING. KA1
Liitreaalsus – kasulik töörist õppetöös. Õpirände projekt. KA1
06.11.2019-05.11.2020
Erasmus+ projekt

Vastuvõttev partner: MPIRMPAKOS D. & SIA O.E., Karditsa

Projekt on koostatud põhinedes õpetajate vajadusel omandada teadmisi, oskusi ja kogemusi erinevateks õppeaineteks, milles rakenduvad uuenduslikud meetodid ja lähenemisviisid,  nagu virtuaal-/liitreaalsus. Seeläbi viivad koolitusel osalejad oma professionaalse arengu järgmisele tasemele.

Projekti peamised eesmärgid:

  • tutvuda uute vahenditega rikastamaks õppeprotsesse
  • mõista, et VR/AR pakub võimalusi elamusõppeks
  • mõista kvaliteedi ja innovatsiooni osatähtsust õppeprotsessis, kaasates töösse uusi vahendeid
  • veenda kolleege kasutama neid rakendusi
  • suhtuda positiivselt elukestvasse õppesse ja pidevasse enesetäiendamisesse
  • kogeda otsest kontakti inimestega erinevatest kuluturidest, õppides seeläbi tundma mitmekultuurilisuse olemust