Personal

Personal2019-07-16T07:57:53+00:00

PERSONAL


JUHTKOND

Aivi Must direktor aivi.must@tamsalu.ee 323 0546
Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalu.ee 324 4330
Anne Kraubner õppealajuhataja kt 5.-12. klass anne.kraubner@tamsalu.ee
Elle Nurmsalu õppealajuhataja kt 1.-4. klass elle.nurmsalu@tamsalu.ee
Maire Tamm nutispordi, pranglimise jne koordinaator maire.tamm@tamsalu.ee 
Johanna Sinik huvijuht
Maria Savina haridustehnoloog maria.savina(ät)tamsalu.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalu.ee  5193 9599
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja tamsalug@estpak.ee 323 0446

 


ÕPETAJAD

Anne Kraubner inglise keel anne.kraubner@tamsalu.ee
Anneli Tell loodusained anneli.tell@tamsalu.ee
Birgit Ojaste klassiõpetaja birgit.ojaste@tamsalu.ee
Dmitri Luppa loodusained dmitri.luppa@tamsalu.ee
Elle Nurmsalu klassiõpetaja elle.nurmsalu@tamsalu.ee
Evelyn Nõmmik LÕK klassid evelyn.nommik@tamsalu.ee
Hannele Valdok eesti keel ja kirjandus hannele.valdok@tamsalu.ee
Jaakob Vardja ajalugu, ühiskond jaakob.vardja@tamsalu.ee
Kadri Kask muusika kadrikask@hot.ee
Kaja Raudla muusika kaja.raudla@tamsalu.ee
Kersti Oolup matemaatika kersti.oolup@tamsalu.ee
Lia Klaas saksa keel, abiõpetaja liaklaas@gmail.com
Liivi Rünk kehaline kasvatus liivi.runk@tamsalu.ee
Maarit Kukk matemaatika, majandus- ja ettevõtlusõpe maarit.kukk@tamsalu.ee
Maarja Nahkur klassiõpetaja maarja.nahkur@tamsalu.ee
Maie Nõmmik ajalugu, ühiskond maie.nommik@tamsalu.ee
Maire Mardla klassiõpetaja maire.mardla@tamsalu.ee
Maire Tamm matemaatika maire.tamm@tamsalu.ee
Maiu Talja klassiõpetaja maiu.talja@tamsalu.ee
Mare Viks eesti keel ja kirjandus mare.viks@tamsalu.ee
Marelle Lillepea LÕK klassid marelle.lillepea@tamsalu.ee
Maret Kümnik inglise keel maret.kumnik@tamsalu.ee
Maria Savina matemaatika, arvutiõpetus maria.savina(ät)tamsalu.ee
Marika Jeeser  klassiõpetaja marika.jeeser@tamsalu.ee
Maris Uudeküll klassiõpetaja maris.uudekull@tamsalu.ee
Marje Leht käsitöö marje.leht@tamsalu.ee
Pille Lehemets kehaline kasvatus pille.lehemets@tamsalu.ee
Reelika Veelma inimeseõpetus reelika.veelma@tamsalu.ee
Reena Curphey kunst, käsitöö reena.curphey@tamsalu.ee
Riho Ringinen tööõpetus, füüsika riho.ringinen@tamsalu.ee
Sirje Luik klassiõpetaja sirje.luik@tamsalu.ee
Terje Kaldaru klassiõpetaja terje.kaldaru@tamsalu.ee
Tiia Raudsepp loodusained tiia.raudsepp@tamsalu.ee
Tiiu Ehasalu väikeklassi õpetaja tiiu.ehasalu@tamsalu.ee
Tiiu Säbel karjääriõpetus tiiu.sabel@rajaleidja.ee
Valentina Viilver vene keel

valentina.viilver@tamsalu.ee

Ursula Kaasik ajalugu, ühiskond
(lapsehoolduspuhkusel)

ursula.kaasik@tamsalu.ee

Kerttu Urm klassiõpetaja
(lapsehoolduspuhkusel)

 


AINEKOMISJONID

Algõpetus Elle Nurmsalu
Eesti keel ja kirjandus Mare Viks
Matemaatika Maire Tamm
Võõrkeel Anne Kraubner
Ajalugu, ühiskonnaõpetus Maie Nõmmik
Loodusained Anneli Tell
Muusika Kaja Raudla

 


TOETAV PERSONAL

Anu Veldre logopeed
Irina Aunapuu kooliõde
Evi Paukku raamatukogu evi.paukku@tamsalu.ee
Marje Šarina sotsiaalpedagoog marje.sarina@tamsalu.ee
Sirve Peitre pikapäevarühma kasvataja sirve.peitre@tamsalu.ee
Tiina Õunapuu pikapäevarühma kasvataja tiina.ounapuu@tamsalu.ee

 


HALDUS-MAJANDUSPERSONAL

Agnes Piirits direktori abi majandusalal agnes.piirits@tamsalu.ee
Diana Tiitsmaa sekretär-personalitöötaja tamsalug@estpak.ee
Ene Veeremaa koristaja
Helle Väli koristaja
Ilme Piht koristaja
Ilvi Kadarpik garderoobihoidja
Kaja Kuningas koristaja
Ljudmilla Lihvar koristaja
Merike Rõuk koristaja 
Pille Milvek koristaja (lapsehoolduspuhkusel)