Kooli VILISTLASFONDi kogunevaid vahendeid on kavas kasutada eeskätt nooremate kooliõdede-vendade haridustee toetamiseks. Näeme vilistlasfondis võimalust kooli praeguste töökate, andekate ja teotahteliste õpilaste seast kõige tublimate innustamiseks, neile täiendavate arenguvõimaluste loomiseks ja nende premeerimiseks. Vajadusel võiks vilistlasfond ulatada abikäe ka mõne koolile vajaliku vahendi soetamisel.

Vilistlasfondi haldab vilistlastest koosnev fondi nõukoda. Kui oled valmis kaasa lööma, anna oma headest mõtetest teada aadressilmaire.tamm001@gmail.com

Annetusi vilistlasfondi saab teha TamsaluVallavalitsuse arveldusarvele 10502017202004 SEB Pangas või 1120136552 Swedbangas (märksõna vilistlasfond).