DOKUMENTATSIOON

KODUKORD 


ÕPPEKAVAD
Tamsalu gümnaasiumi põhikooli õppekava 
Tamsalu Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava


ÕPPEKASVATUSTÖÖ EESMÄRGID
2015/2016


HINDAMISJUHEND
Õpilaste hindamise, järgmisse klassi viimise ning klassikursuse kordamise alused, tingimused ja kord Tamsalu Gümnaasiumis


ARENGUKAVA
Tamsalu gümnaasiumi arengukava 2015-2017


PÕHIMÄÄRUS
Tamsalu Gümnaasiumi põhimäärus 


UURIMISTÖÖ JA LOOVTÖÖ JUHENDID
Uurimistöö juhend  
8. klassi loovtöö juhend


HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANID
Tamsalu Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan  
Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras  
Turvalisus õppekäikudel ja väljasõitudel