Tasemetööd

Tasemetööde läbiviimise aeg 2016/2017. õppeaastal:

  1. klass
eesti keel (kirjalik) 10.05.2017
matemaatika (kirjalik) 16.05.2017
  1. klass
eesti keel (kirjalik) 03.05.2017
matemaatika (kirjalik) 09.05.2017
muu õppeaine (kirjalik) 18.05.2017

Allikas:

SA Innove http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood ,

Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015