Riigieksamid

2016/2017. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove kodulehelt http://www.innove.ee/et/riigieksamid   või Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015

eesti keel (kirjalik) 24.04.2017
inglise keel (kirjalik) 02.05.2017
inglise keel (suuline) 03.-05.05.2017, 08.-09.05.2017
matemaatika (kirjalik) 12.05.2017
koolieksam 12.06.2017