KOOSOLEKUD

Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul.


Hiljutiseim koosolek toimus 25.09.2019.

Kinnitatud päevakord:

  1. Muutustest koolis
  2. Ohutusest koolis ja väljaspool kooli
  3. Hoolekogu tööst
  4. Avatud mikrofon

Koosoleku esitlus: Lastevanemate koosoleku esitlus. 25.09.2019

Koosolekute protokollid:

Tamsalu Gümnaasiumi lapsevanematekoosoleku protokoll. 25.09.2019.