HUVITAVAT LUGEMIST

Siia on koondatud huvitavat lugemisvara, millest on laste kasvatamisel abi.

Lp. lapsevanemad, viited Teie poolt loetud heale lugemisvarale on oodatud – lisame ka teistele lastevanematele teadmiseks.


 Veebiraamatud

Püttsepp, Juhan “Mina olen enda oma”
Raamat kuni kümneaastastele lastele ja nende vanematele, milles olevad lood pakuvad lahendusi, kuidas ebameeldivates olukordades toime tulla, ennast kehtestada ja piire seada. 
Lingid veebiraamatule:
eesti keeles: http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/mina-olen-enda-oma/
vene keeles: http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/ja-prinadlezu-sebe/


„VEPA kodu“
Käsiraamat aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi.
Raamat on elektrooniliselt kättesaadav tasuta veebilehel veebikeskkonnas https://issuu.com/vepametoodika/docs/vepa-kodu-issuu_2018


“Rõõmuga kooli”
Raamat kajastab kodu ja kooli koostöö teemalisi uuringuid ja kogemusi nii Eestist kui ka mujalt maailmast ning jagab juhiseid ja soovitusi nii koolidele kui lapsevanematele. Käsiraamatu kaasautorid on 28 Eesti koolitöötajat, lapsevanemat ja haridusuurijat.
Raamat on tasuta kättesaadav aadressil: https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf.


culture_512pxgrey

Soovituslik huvitav lugemisvara, mis on olemas Tamsalu raamatukogus

Hellsten, Tommy „Olla lapsevanem”
Tuntud psühhoterapeut kutsub vanemaid üles kontrollima ühiskonnas valitsevaid väärtusi, millest sõltub valikute ja otsuste tegemine.
Laps on lapse- ja lapsevanemapõlve ühine nimetaja.
Lapse ja vanema vahekord on väga kergesti haavatav ja vaid lapsevanema küpsus loob eeldused õnnelikuks lapsepõlveks.


Elliott, Michele „501 moodust olla parem lapsevanem”
Mida teha, kui teie last kiusatakse? Kuidas laps võimalikult kiiresti hommikul voodist välja saada?
Neile ja paljudele teistele küsimustele annab oma raamatus vastuse õpetaja, lapsepsühholoog ja lapsevanem Michele Elliott.


Lindenfield, Gael „Enesekindel laps”
Endast lugupidamine ja eneseusaldus on olulised omadused, mida laps vajab, et temast saaks enesekindel täiskasvanu. Kuidas julgustada lapsi oma võimeid igakülgselt kasutama ning kasvatada neist õnnelikud ja enesekindlad täiskasvanud? Ja kuidas vältida seda, et eneseusaldus ei asenduks kõrkuse, ülbuse ja varaküpsusega?


Houghton, Brenda „ Hea laps”
Brenda Houghton annab arukaid ja selgeid nõuandeid, kuidas saab juba varakult lapsele kasvatusega hea ja kurja eristamist õpetada, nii et see aitaks teda edaspidises elus valikut tegemisel.


Ginott, Haim G. „Lapsed ja meie”
Tuntud lastepsühholoogi ja pedagoogi lahedas, igaühele mõistetavas stiilis kirjutatud raamatus esitletakse paljude aastate pikkust praktilise töö kogemust vanemate ja laste omavaheliste suhetega seotud probleemide lahendamisel.


Penthin, Rüdiger „Agressiivne laps”
Saksa lasteterapeut Rüdiger Penthin räägib agressiivsuse tekkepõhjustest ja esinemisvormidest, käsitledes lapse eluperioodi imikueast kuni kümnenda eluaastani. Autori soov on pakkuda nii lastevanematele kui ka kasvatajatele psühholoogiaalaseid teadmisi agressiivsusega seotud kasvatusprobleemide lahendamiseks ja ennetamiseks


Maurice Chazan, Diane Davies, Alice F. Laing ja Rob Phillips „Eemaletõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine”
Raamatu peamine eesmärk on anda ülevaade laste ja noorukite sotsiaalsest eemaldumisest või üksildusest ning selle ületamise praktilistest võimalustest koolis ja lasteaias.


Liivamägi, Jüri „Laste ja noorukite rasked stressihäired”
Laste ärevuse, hirmude ja stressi põhjused jäävad täiskasvanuil sageli märkamata või ei pöörata neile küllaldast tähelepanu. Ärevushäirete all kannatavad lapsed ja täiskasvanud on tavalisest närvilisemad, ebakindlamad, sageli ka impulsiivselt käituvad ja konfliktsed.


McGill, Tom „Uimasteid trotsides”
Tänapäeval ei saa keegi öelda, et tema perekonnas on narkootikumide oht täiesti välistatud. Tihtipeale ei saa vanemad pikka aega arugi, et nende laps narkootikume pruugib. Selleks, et mõista, missugust ohtu kujutavad narkootikumid teismelistele lastele, on tarvilik narkootikumide kohta rohkem teada saada


Zoller, Eva „Väikesed filosoofid”
See raamat on juhatuseks lastevanematele ja kõigile kasvatustööga tegelevatele inimestele ning aitab üheskoos lastega rõõmsalt ja mänguliselt käia filosoofiaradu.


Unt, Inge „Andekas laps”
Raamat annab ülevaate andekusega seotud psühholoogilistest ja pedagoogilistest probleemidest, toetudes olulisemale sellealasele teaduslikule kirjandusele. Tema adressaadiks on õpetajad ja lapsevanemad, lisalektüüriks peaks ta sobima ka õpetajakoolitust saavatele üliõpilastele, samuti õpetajate täiendkoolituses ning lastevanemate mitmekesistel kursustel.


Pittelkow, Kay „Andekas laps”
Kas teie laps vajab imekspandavalt vähe uneaega? Kas teie lapsel on elav kujutlusvõime? Kas teie laps on ülitundlik teiste inimeste või loomade emotsioonide suhtes? Kas Teie laps on juba varases eas äärmiselt iseseisev? Need on vaid mõned tunnused pikast nimekirjast, mis võivad viidata sellele, et teie lapses uinuvad varjatud võimed või anded.


Neuhaus, Cordula „Hüperaktiivne laps”
Hüperaktiivse lapse peamiseks probleemiks pole mitte hüperaktiivsus ise, vaid tähelepanu puudulikkus, lapse ülim tundlikkus ja impulsiivsus. Selliseid lapsi on alati olnud, kuid tänapäeva koolis paistavad nad rohkem silma.


Wilkes, Johannes „Väike lasteteraapia raamat”
Mida öelda lapsele, kui ta leiab ühel hommikul oma hamstri puurist surnuna? Kuidas keelitada kolmeaastast lutist loobuma? Mida teha, kui teie poeg lööb oma väikest õde? Kuidas käituda, kui laps saab matemaatikas kahe või langeb kooliõuel väljapressimise ohvriks? See raamat õpetab vanemaid oma hingehädas järeltulijatele – nii väikelastele kui ka teismelistele – esmaabi andma, et vältida hingelistest traumadest tingitud tõsisemaid kahjustusi.


Sinkkonen, Jari „Kasvamine poisina”
Tuntud lastepsühhiaater Jari Sinkkonen käsitleb oma raamatus poisi kasvatamist ja poisina kasvamist, poisslapse erinevaid arengufaase ja näi-teks ka seda, kui oluline on, et poisid saaksid mängida sõja-mänge. Puudutatakse ka hüperaktiivsust, mängusõltuvust ja teisi käitumishäireid. 


Preuschoff, Gisela   „Tüdrukute kasvatamine”
Selles otsekoheses raamatus vaatleb psühholoog ja kasvatusraamatute autor Gisela Preuschoff tähtsaid teemasid lastevanematele, kes tänapäeval tüdrukuid kasvatavad. Saate teada, kuidas:

• mõista tüdrukute arengu tähtsamaid emotsionaalseid ja
füüsilisi aspekte imikupõlvest noorukieani,
• hinnata käitumiserinevusi tüdrukute ja poiste vahel,
• mõista tütrega lähedaste suhete tähtsust,
• mõista isade tähtsust tütarde jaoks,
• aru saada, et enesehinnang võib vähendada tütre hirme,
• valida tüdrukusõbralikku kooli,
• hoida teismelist tütart õigel teel.


Huggins-Cooper, Lynn „Teismeliste kasvatamine”
„Teismeliste kasvatamine” on mõeldud lapsevanematele, kes on segaduses ja hämmingus ning soovivad teada, kuidas oma teismelisi lapsi kasvatada. Need aastad võivad olla rasked nii teismelistele kui ka vanematele.


Sinkkonen, Jari „Koos isaga”
Soome lastepsühhiaatri Jari Sinkkoneni (s 1951) peamisi uurimisvaldkondi on suhtekolmnurk ema-isa-laps. “Koos isaga” on populaarteaduslikus vormis käsitlus isadusest ja selle osast mehe ja lapse elus. Sinkkonen rõhutab isa tähtsust lapse elus ning kutsub lugejat mõtisklema isaksolemise tähenduse üle ja selle üle, kuidas olla isa võimalikult sundimatul moel. Eraldi peatükk on pühendatud isadusele pärast abielulahutust. Raamatus on sõna saanud ka lapsed, kes kirjeldavad oma suhteid isaga.


Burgess, Adrienne „Isarolli muutumine”.
Tänapäeva ühiskonnas toimuvad kiired muutused. Isalt ei oodata enam, et ta oleks peres ainus leivateenija või otsustaja ning traditsiooniline tööjaotus perekonnas enam ei kehti. Sellega seoses püüabki käesolev raamat vaadelda järgmisi küsimusi: Milline on moodsa isa roll perekonnas? Kuidas mõjutab isa lapsi? Kas tänapäeva emad püüavad isasid lastekasvatamisest kõvale tõrjuda? Kas heaks isaks sünnitakse või õpitakse? Milline roll on isal laste elus pärast lahutust?


Kogumik „Isana olemas olla”
Kogumiku esimesse ossa kuuluvad ka artiklid, milles on kirjeldatud autorite isiklikku suhet oma isaga, näidates, mida väärtuslikku on isa oma lapsele andnud ning kuidas laps oma isa näeb. Kogumiku teises osas on artiklid, mis on koostatud läbiviidud uuringute põhjal.


Juusola, Mervi „Et ema jaksaks”
Väsinud emaga juhtub veidraid asju: ta peseb juukseid hambapastaga; läheb tööle, üks silm meikimata; kutsub meest koera nimega; kiigutab supermarketis ostukäru nagu lapsevankrit; unustab kodust välja minnes beebi koos turvahälliga esiku põrandale.

Kuid stopp! Väsimusele pole vaja ohverdada iseennast, lapse heaolu ega paarisuhet. Rügamise eest ei anta auhindu. Ega alati peagi kõike jaksama, isegi mitte siis, kui oled ema!


Clifford-Poston, Andrea „Eduka lapsevanema saladused”
See raamat aitab teil mõista, miks teie laps käitub nii, nagu ta käitub, ja valgustab tüüpilisi lapsepõlve- ja kooliprobleeme, kaasa arvatud õdede-vendade vaheline konkurents.


Bancroft, Lundy „Vägivallatseja lapsevanemana”
Raamat viib lugeja otse vägivallaprobleemidega kodudesse ja aitab meil sisse elada õhustikku, mille vägivaldsed mehed nendega koos elavate laste jaoks loovad. Bancroft ja Silverman näitavad, kuidas partnerile suunatud vägivald mõjustab kõikide pereliikmete vahelisi suhteid, ning selgitavad, miks on laste emotsionaalse taastumise vältimatuks eel-tingimuseks nende ema toetamine ja julgustamine.


Enderlein, Oggi „Suured lapsed: keeruline iga 7 – 13”
Nõuandeid laste kodusel kasvatamisel ja lapsevanema-lapse suhtes.


Jokinen, Brita „Kiusaja meie seas”
Kiusaja meie seas tõstatab mitmeid raskeid küsimusi: miks me sallime julma käitumist? Mis on meie vastutus? Mida peaks tegema?


Erb, Helmut H. „Vägivald koolis ja kuidas end selle eest kaitsta”
Iga inimene kogeb millalgi oma elus tagakiusamist ja vägivalda — juhtugu see siis koolis, tänaval, isiklikus elus… Et saaksid ennast kaitsta, peaksid oskama ohtu õigeaegselt märgata ja kallaletunge ennetada.


Kopietz, Gerit „Kas hädas lastega?”
Sellest käsiraamatust leiab iga lapsevanem lühidaid ja konkreetseid vastuseid paljudele argistele kasvatusprobleemidele. Imeretsepte ei anta, aga tihti peitub väike ime just soovituste lihtsuses ja vahendite kättesaadavuses. Te küsite: miks ma küll ise selle peale ei tulnud?


Rogge, Jan-Uwe „Lapsed vajavad piire, vanemad seavad piire”
Tuntud saksa kasvatusteadlase suure menu osaliseks saanud raamatus leiame palju näiteid laste käitumisest mitmesugustes eripalgelistes, ka muret tekitavates olukordades ning samuti teid, mis on viinud probleemide lahenduseni. Millisele vanusele millised piirid sobivad? Kuidas oma kasvatusvigadega toime tulla? Mida teha, kui laps ropendab? Kuidas suhtuda lapse seksuaalsuse ilmingutesse?


Shapiro, Lawrence E. „Kuidas kasvatada lapses emotsionaalset intelligentsust”
Raamat räägib sellest, kuidas õpetada lastele tegevusi ja mänge, mis parandavad nende emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi – seda, mida tänapäeva psühholoogid nimetavad emotsionaalseks intelligentsuseks ehk EQ-ks.Sellest leiate ettepanekuid, kuidas juhtida last harjumuste juurde, mis suurendavad tema EQ-d. Paljud selles raamatus käsitletud nippidest, oskustest ja harjumustest on toodud mängude ning teiste lõbusate tegevuste kujul.


Tammet, Daniel „Sündinud sinisel päeval”
Lugu, mis räägib autistliku geeniuse Daniel Tammeti lapsepõlvest, kui ta ei suutnud leida sõpru, ja nooruseast, kus ta õppis end kontrollima ning iseseisvalt elama ja armuma.


Keltikangas-Järvinen, Liisa „Maailma parim kool?”
Raamatut läbib punase niidina isiksustevaheliste konfliktide teema.

Sari Mullola tõestas 2012. aastal oma doktoritöös, et ligi kolmandiku hinnet puudutavatest otsustest teeb õpetaja lapse temperamendist johtuvalt. Aastate jooksul ebaõigluse määr kumuleerub ning tulemuseks on olukord, kus järgmise haridusetapi uks võib mõne noore jaoks sulguda lihtsalt vale temperamendi tõttu.


Keltikangas-Järvinen, Liisa „Sotsiaalsus ja sotsiaalsed oskused”
Käesolevas raamatus analüüsib professor sotsiaalsuse ja sotsiaalsete oskuste olemust, selgitades nende erinevust. Sotsiaalsus on kaasasündinud temperamendijoon, mis eeskätt haakub suhtlemissooviga. Sotsiaalseid oskusi (ehk suutlikkust olla teistega koos) seevastu saab õppida. Sotsiaalsed oskused ei eelda mingi kindla temperamendi olemasolu: ka ujedal võivad olla suurepärased sotsiaalsed oskused.


Varblane, Sille „Koolilapse kodutoit”
Selles raamatus on retseptid, mida saab laps kas ise või koos vanemaga valmistada. Omamoodi võlu lisab kodutoidule just see, et laps saab seda omapäi teha. Seepärast ongi raamatusse lisatud lihtsad nõuanded, kuidas toitu valmistada. Neid retsepte järgides saab terve pere vajalikud toitained kätte maitsvas söögis.


Aletha J.Solter „Nutt ja jonnihood”

Kuidas iadata lapsel oma tunnetega toime tulla? Teada-tuntud on tõsiasi, et kõrvalseisjad taluvad raskelt teiste negatiivseid emotsioone, samuti ei osata emotsionaalsetes olukordades asjalikult käituda. Käesolev raamat aitab vanematel leida erinevaid võimalusi laste nutu ja stressiga toimetulemiseks.


Michael Winterhoff „Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid“
Kogemustega laste psühhoterapeut kirjeldab oma raamatus vanemate valesid kasvatusmeetodeid tuues näiteid oma tööpraktikast. Paljud vanemad käituvad lastega juba maast madalast kui omasugustega, arvestamata sellega, et lapsel puudub elukogemus ja vaimne küpsus (laps ei ole väike täiskasvanu). Ülimenukas raamat Saksamaal tekitas tormilisi diskussioone lastekasvatuse teemadel.


Heike Baum „Ma olin vihast lõhki minemas!“
Mida teha, kui laps on raevunud ja vihane? Kuidas tülisid lahendada? Lihtsate vahenditega, argipäevaselt läbi mängu õpetab autor oma nõuanderaamatus
3-7 aastates lastes vihatunnet tajuma ja oma agressiivsust ilma võimu kasutamata endast välja pressima.


Maaja Kallast „Käitumise käsiraamat“
Autor tutvustab hea kasvatuse ja kommete aluseid. Mõtisklused üldinimlike väärtuste vajalikkusest ning sellest kuidas neid edasi anda oma lastele ja lastelastele.


Viire Sepp „ Andekusest ja andekatest lastest“
Nõuandeid lapse andekuse eriliikide märkamiseks, osutatakse võimalustele andekate laste arengu toetamiseks kodus, lasteaias ja koolis.


Niiberg, Toivo “Meheks, isaks ja härrasmeheks”
Raamat on mõeldud eelkõige lastevanematele, õpetajatele-kasvatajatele ja sotsiaaltöötajatele. Alates teismeeast on raamat kindlasti arusaadav ja kasulik lugeda ka juba poistel endil. Raamatus käsitletakse põhjalikumalt järgmisi probleeme: kodu ja vanemate mõju poisi isloomu ning soorolli kujunemisele; poiste kasvamine ja arenemine; hirmud ja teised emotsionaalsed probleemid; mängu, õppimise ja teiste toimingute eripära; teismeea kriis ja poiste levinumad käitumishäired; poiste seksuaalne käitumine; noorukiea hullused ja hellused; toimetulek ja eneesekehtestamine; mehelikkus ja selle kujunemine; isaks õppimine ning isaks olemine.Raamat sisaldab teste.


Maret Lina „ Minu armas hüpi“
Retsept hüperaktiivse lapse vanemale. * Üks kord kuus hüperaktiivsete laste vanemate rühma, et tõdeda: mis minul viga, saab olla veel hullem! * Üks kord nädalas, soovitavalt laupäeval, saun: lõdvestus, rahu (mitte vähem kui tund), veemassaaz seljapesemisega, leil. * Üks kord päevas, soovitavalt öösel: maksimaalne uni, enne uinumisthea ajakiri, ristsõna või paar lehekülge head raamatut. * Üks kord tunnis unustust, et omate (hüperaktiivset) last. * Hoida end pidevas liikumises ja tõdemuses, et teile on pandud just nii palju, kui kanda jõuate, ei grammigi rohkem! Säilitada alalises armastuses, helluses, kodusoojuses ja mõistmises. * Mitte end süüdistada!!! 


Kidron, Ants   “122 õpetamistarkust”
Gordon, Thomas   “Tark lapsevanem” Lastevanematele mõeldud programm õpetab, kuidas lastega tulemuslikumalt suhelda ning pakub samm-sammulisi juhiseid, kuidas lahendada igapäevaseid tülisid. Raamatu keskmes on kolm mõistet – aktiivne kuulamine, mina-sõnumid ja kaotajateta konflikti lahendamise meetod. Gordon, Thomas   “Millist last tahate Teie?” “Kasutad võimu, kaotad mõjuvõimu,” ütleb käesoleva raamatu autor. iga lapsevanem on tundnud vahel, et mõistus on otsas ja lapsele kuluks keretäis ära. Kuidas sellistest olukordadest välja tulla nii, et lapsel säiliks austus vanema vastu ja vanemal lugupidamine enda vastu? Ja veel nii, et lapsest kasvaks inimene, kes ei vaja väliseid autoriteete vaid suudab end ise motiveerida ja teostada?


Fischer, Robert   “Õpetame lapsi õppima”
Viimastel aastatel võib maailmas täheldada üha suurenevat huvi mõtlemis- ja õppimisoskuste arendamise vastu. Edukad õppijad ei oma mitte ainult suuri teadmisi vaid nad ka teavad, kuidas õppida. Mitmetes maades läbi viidud uurimused näitavad, et on olemas seos tõhusa õppimise ja teatud õppimisstrateegiate vahel. “Õpetame lapsi õppima” käsitlebki neid õpetamisstrateegiaid, mis kõige paremini aitavad lastel õppida. Niiberg, Toivo   “Naiseks, emaks ja daamiks” Kuna emaks saadakse juba last kandes, siis sisaldavad juba alguse peatükid endas emaks saamise ja olemise bioloogilisi tagamaid, seda enam, et tüdrukul on kõik munarakualged olemas juba sünnimomendil. Ka tüdruku mängud, mängunurk ja tegemised on hoopis teistsugused kui poisi omad. Suuri erinevusi on täheldatud poiste jatüdrukute õppimises ja seda eriti viimasel paaril aastakümnel.


G. Burnett, K. Jarvis „Õpime koos lapsega õppima“ 2006
Raamat pakubki kasulikke näpunäited ja soovitusi, kuidas toetada last õppimisel, suurendada tema enesekindlust ja -väärikust, parandada meeldejätmist ja meenutamist.

 

SOOVITAME LISAKS VEEL HUVITAVAT LUGEMIST:

Wahlgren, Anna “Kooskasvamine”
Raamat laste hooldamisest ja kasvatamisest 0-16 eluaastani.

Ühe ema rikkalikel kogemustel põhinev raamat lastest, nende kasvamisest, kasvatamisest ja sellest, kuidas teha seda kogu perega koos – inimlikult ja armastusega, üksteist mõistes ja armastades.


Furman, B. „Põngerjaõpetus“ 2012
Käesolevas raamatus, mis on mõeldud nii laste vanematele kui ka kõigile laste kasvatuse ja ravi alal töötavatele inimestele, teeb Ben Furman arvukate näidete abil põngerjaõpetuse lihtsaks ja selgeks.


Isabelle Filliozat „Minu mõistus on otsas!“
Kuidas tulla toime lapse jonni, nutu ja vihapursetega vanuses 1-5 aastat


Airi Metspalu, Mare Linnas, Toivo Niiberg „ Muinasjutt lapse arendaja ja lohutaja“
Raamatust saab teada, miks on muinasjutud nii vajalikud lapsele, mis on nende tähendus ja sügavam sisu. Kuidas fantaasia mõjutab lapse mõttemaailma. Muinasjututeraapia praktilised lahendused.


Lynn Clark   „ SOS hädaabi lapsevanematele“
Praktilised nõuanded, kuidas aidata lastel oma käitumist parandada, kasutades selleks erinevaid kasvatusmeetodeid (aeg maha, punktisüsteem, lepingud ning peegeldav kuulamine).


Catherine Dumonteil – Kremer „ Kuidas ohjeldada oma last“
Kuidas panna väikelast tegema seda, mis on hea ja õige? Kuidas takistada teda tegemast midagi sellist, mida lapsevanem ei saa aktsepteerida? Kuidas saada hakkama lapse lõputute soovidega – või nagu me sageli ütleme – kapriisidega? Lapsevanemate argipäevas tuleb ette nii palju keerulisi lahendamist vajavaid olukordi, et isegi kogenud mäned˛er jääks hätta!


Isabelle Filliozat „Ta teeb seda meelega!“
Mis toimub 6-11 aastase lapse peas.


Jesper Juul „Puberteet“
Kui kasvatamine enam ei aita. Taani pereterapeudi raamat annab nõu, kuidas lapsed ja vanemad saaksid laste tormilise puberteediea üheskoos karile jooksmata läbida. Raamatus on vähe teooriat ja palju praktilisi näiteid elust.


Jesper Juul  „Minu piirid-sinu piirid“
Jesper Juul räägib oma kolmandas eestikeelses raamatus sellest miks ja millised piirid on lapsele vajalikud, kuidas neid kehtestada nii, et nad töötaks ja miks “vanal heal” viisil seatud piirid enam ei tööta. Ta selgitab millest algab enamik vanema ja laste vahelisi probleeme ja pakub neile ka töötavaid alternatiive.


Raissa Cacciator “Laste seksuaalkasvatus”
Kuidas rääkida lapsele seksuaalkasvatusest? Mida peaks rääkima isegi siis, kui laps ise ei küsi? Kuidas kaitsta lapsi meedia mõjutuste eest?


Sharron, H., Coulter, M. „Kuidas muuta laste mõtlemist“ 2011
See raamat sobib lugemisvaraks kõigile, kes tunnevad muret meie laste hariduse pärast


Maria Teiverlaur „ Empaatia areng ja arendamine lapsel“
Empaatia on ümbrusesse sissetundmis-ja kaasaelamisvõime, kaaslaste mõistmine, ilma milleta ei ole inimene intelligentne. Raamat avab empaatia arengu tegureid ja suunab lapsevanemaid ning õpetajaid märkama lapse empaatilisust. Toodud on ka mõned harjutused, mis aitavad kaasa eelkooliealise lapse empaatia arengule.


Liv Larsson, Maria Tison-Larsson „ Väike tunneteraamat“
Praktiline töövihiku laadne raamat, mis aitab rääkida lastega tunnetest, koostööst, suhtlemisest ja sellest kuidas kõigi vajadused saaksid rahuldatud. Hea materjal laste sotsiaalse ja emotsionaalse intelligentsuse arengu toetamisel.


Tina Holmberg-Kalenius „Elu pärast koolikiusamist“
Raamatus kirjeldatakse koolikiusamist lapsevanema pilgu läbi. Kuidas mõista, märgata ja toetada last kellest on saanud koolikiusamise ohver.


Raisa Koiso-Kanttila, Raisa Cacciatore „Päästke poisid“
Miks just poisid rikuvad reegleid ja riskivad? Vajalik lugemismaterjal neile, kes tahavad õppida poisse mõistma ja neid toetama. Meheks sirgumine seob endas mitmeid nõudmisi ja sageli tuleb tome tulla müütiliste „ tõelise mehe“ väljakutsetega.


Dan Kindlon, Michael Thompson „ Kaini kasvatamine. Poiste hingeelu kaitsmine“
Raamatus jagavad kaks juhtivat lastepsühholoogi oma kogemusi, mida nad on saanud töötades poistega enam kui kolmekümne aasta vältel koolipsühholoogide, psühhoterapeutide ja perenõustajatena. Täpselt ja mõjuvalt kaardistavad nad maailma, milles poisid elavad ja mis sunnib neid käituma sellisel ennasthävitaval kombel, nagu me iga päev võime näha.


Martti Paloheimo“  Lapsepõlve mõjud“
Autor keskendub  perevägivallale ja laste väärkohtlemisele. Kenade kodude suletud uste taga võib leida jahmatamapanevat hoolimatust, füüsilist ja eriti hingelist vägivalda laste vastu. Autor käsitleb  teemasid nagu positiivsete emotsioonide olulisus, viha talitsemine, andeksandmine, isata lapsed, tõrjutuse juured jpt. Raamat on eriti vajalik noortele lapsevanematele, kelle käsi on väga kerge tõusma või kellel pole oma lapse jaoks üldse aega.


Norman. T. Berlinger „ Kuidas aidata depressioonis teismelist“
Juhised selleks kuidas ära tunda varjatud depressiooni ja kuidas eristada seda tujukusest. Kuidas muuta kodu paranemist soodustavaks kohaks.


Gray, John   “Lapsed on taevast”
Raamatu autor sai oma esimese abieluaasta jooksul isaks korraga kolmele lapsele – lisaks vastsündinud imikule sai ta endale kaks kooliealist kasutütart. Selles raamatus jagab autor nii oma teadmisi kui kogemusi lapsekasvatuse alal – kuidas positiivseid kasvatusmeetodeid kasutades kasvatada koostöövalmeid, enesekindlaid ja osavõtlikke lapsi. Posaini, Sabina   “Puberteedieelikute kasvatamine” Siin on 52 hiilgavat ideed, mille abil oma pereelu kvaliteeti parandada. Need kasvatuslikud ideed on praktikas testitud ja elu laboratooriumis täiendatud. Kui tunnete, et olete lapse tekitatud kaoses üle pea sees, soovite lapsgeeniust julgustada või vajate lihtsalt mõnda toredat uudset ideed oma igapäevases kasvatustöös, siis SEE ON TEIE RAAMAT.


Fischer, Robert   “Õpetame lapsi mõtlema”
Raamat on kirjutatud kõigile, keda huvitab see, kuidas õpetada lapsi mõtlema, probleeme mõistma ja lahendama. Raamat annb ülevaate mõtlemisoskuse õpetamise peamistest mõistetest, meetoditest ja uurimustest. Eesmärk on esitada ülevaade kaasaegsetest viisidest, mille abil saaks nii koolis kui kodus õpetada lapsi iseseisvalt mõtlema.


Tough, P.  „Kuidas lapsed edu saavutavad“ 2013
Mida meie, täiskasvanud, saame ära teha, et kasvatada ja suunata lapsi nii, et neist saaksid elus toime tulevad täiskasvanud mehed-naised? See raamat annab vastused paljudele olulistele küsimustele. Kui me tahame parandada laste olukorda, eriti just vaestest peredest pärit laste oma, siis peame lähenema lapsepõlvele uut moodi – vaatama, kuidas lapsevanemad oma kasvatusega lapsi mõjutavad ning kuidas arenevad välja nende oskused ja iseloom.


Juul, J., Qien, M.  „Kodu. Kuidas luua mõnusat õhkkonda ja häid suhteid“ 2013
Käesolevas raamatus räägibki Jesper Juul sellest, millised on need hoiakud ja väärtused, mis aitavad muuta kodu kohaks, kus kõigil on võimalik tunda ennast olulisena.


Chapman, G.  „Armastuse viis keelt teismelisele“ 2012
Käesolevas teoses kirjeldab abielu- ja perekonnaekspert dr. Gary Chapman vahendeid, mida vajate teismelisega suhtlemiseks.


Elmore, T, Maxwell, C. „Lapse kasvatamine juhiks“ 2012
Siit leiate praktilisi näpunäiteid, kuidas ületada põlvkondadevaheline lõhe ning soodustada lapse sisemist kasvamist ja tema iseloomu kujunemist. Tuues välja mitmeid juhi põhiomadusi, oskavad vanemad ning noorsootöötajad märgata õpetlikke hetki ning saavad näpunäiteid iga lapse puhul individuaalse juhendamiskava loomiseks. On ära toodud ka hindamismeetodid, mis aitavad arengut märgata.


Juusola, M. „Tugevaks armastatud lapsed“ 2011
Soe ja tihedasti igapäevaeluga seotud raamat sellest, kuidas vanemad saavad tugevdada oma lapse sotsiaalseid oskusi. Autor tutvustab lapse sotsiaalsete oskuste arengu etappe ja pakub vanematele kasvatuse toetamiseks uusimaid uurimisandmeid. Konkreetseid nõuandeid annab raamat eriliste laste kasvatamiseks: kuidas toetada eriti probleemset last või jääda kindlaks murdeealise kõrval; kuidas toimida siis, kui last kiusatakse või kui tema ise on kiusaja?


Steer. J., Horstman, K. „Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste ja noorte abistamine õppetöös“ 2011
Raamat aitab õpetajatel, psühholoogidel ja vanematel toime tulla probleemidega, mis tekivad lastel ja noortel, kes kannatavad aktiivsus- ja tähelepanuhäire all.


Katrin Saali Saul „Eluterve kärgpere käsiraamat“
See raamat on kauaoodatud praktiline teejuht peredele, kus vanemate paarisuhe on lõppenud, kuid endisi armastajaid ja tänaseid ekspartnereid seovad ühised lapsed. Kui oled alustamas uut suhet ja tahad oma eelmisest suhtest pärit last uude perekonda integreerida nii, et see lapsele võimalikult valutult kulgeks; kui oled lapsevanem ja vajad teejuhti, et ehitada oma ekspartneriga üles toimiv koostöösuhe teie lapse õnneliku tuleviku nimel; kui oled uueks partneriks inimesele, kel on eelmisest suhtest laps, siis see raamat on sulle.