STUDENT RESEARCH AND PRACTICAL CREATIVE WORK

STUDENT RESEARCH, PRACTICAL WORK

During the month of September, the 11th grade student chooses a subject in which they will perform a student research or practical work coordinated with its tutor. Explore the

Research manual (PDF)


CREATIVE WORK

7. klassis tutvustavad klassijuhataja ja aineõpetajad loovtöö põhimõtteid ja julgustavad õpilasi teemade valikul.
Töö viiakse läbi 8. klassi jooksul.
Tutvu loovtööde korraldusega:

In 7th grade, the class and subject teachers introduce the principles and encourage students upon choosing a topic.
Loovtööde koostamise juhend (PDF)


LOOVTÖÖ ja UURIMISTÖÖ SAIT

SIIT SAAB ABI