Lääne -Viru matemaatika ainesektsiooni õpilasüritused 2016/2017

 

Jrk. nr. Üritus Vanuseaste Aeg Koht
1. XXIII Virumaa matemaatikavõistlus  8.- 9. klass ja

10.-12. klass

(individual – võistkondlik,

nooremas võistkonnas 4 õpilast, kellest vähemalt  2 õpilast 8.klassist;

vanemas võistkonnas  1 õpilane igast klassist + veel 1 õpilane      10.-12.kl.)

3.dets.

 

Info täpsustumisest ja kõigile õpilasüritustele registreerimisest teavitatakse koolide listi vahendusel.

Jõhvi Põhikool
2. Vabariikliku matemaatikaolümpiaadi Lääne – Virumaa piirkonnavoor 7.-12. klass

Info aadressil

http://www.teaduskool.ut.ee

 

7.veebruar 10.00 Rakvere

Gümnaasium

3. Maakondlik matemaatikaolümpiaad

 

4.-6. klass

 

11.märts 10.00

 

Rakvere Gümnaasium
4. NUPUTA

maakonnavoor

5.-6.klass

(võistkondlik, võistkonda kuulub 4 õpilast, kellest vähemalt 2 on 5.klassist)

16. veebruar 14.00 Rakvere G

 

5. NUPUTA

maakonnavoor

7. klass

(võistkondlik, võistkonda kuulub 3 õpilast)

16. veebruar 14.00 Rakvere G

(läbi viib RRG)

6. Maakondlik matemaatikaolümpiaad

 

4.-6. klass

 

11.märts 10.00

 

Rakvere Gümnaasium
7. KÄNGURU Info aadressil

http://www.teaduskool.ut.ee

16. märts maakonna koolid
8. Veebipõhine

individuaalne matemaatikavõistlus KUUBIK

3. – 8. (9.) klass

Info  aadressil

http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kuubik

 

Varasemate aastate ülesanded ja lahendused aadressil

http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/voistluse-arhiiv-5

Jälgi infot teaduskooli kodulehel.

 

Võistus/konkurss Kes korraldab Kellele Kus / info Millal
MAAKONDLIKUD
Kirjandivõistlus(maakondlik) Eesti keele õpetajate ainesektsioon 6.-9.klass Rakvere Põhikool 3. märts 2017
Võistujoonistamine Kunstiõpetajate ainesektsioon 5.-12.klass oktoober 2016
Liivide etluskonkursi maakonnavoor Eesti keele õpetajate ainesektsioon 5.-12. kl Lääne-Viru Keskraamatukogu 18. aprill  2017
Etluskonkurss “Koidulauliku valgel” Eesti keele õpetajate ainesektsioon 5.-12.kl Tamsalu Gümnaasium november 2016
Midrimaa Eesti keele õpetajate ainesektsioon 1.-6. klass Tapa Gümnaasium 17. veebruar kell 12  2017
Maakondlik keemiaviktoriin Keemia õpetajate ainesektsioon 8.-9. klass Rakvere Reaalgümnaasium 4. mai 2017
Virumaa matemaatikavõistlus Matemaatika õpetajate ainesektsioon 8.-12. klass Jõhvi Põhikoolis  3.detsember 2016
Matemaatikavõistlus NUPUTA Matemaatika õpetajate ainesektsioon+ RG 5.-6. klass Rakvere Gümnaasium N 16. veebruar 2017
Matemaatikavõistlus NUPUTA Matemaatika õpetajate ainesektsioon + RRG 7. klass Rakvere Gümnaasium N 16. veebruar 2017
Kodu-uurimiskonverents Viru Instituut, Sõmeru PK kõik õppurid Sõmeru Põhikool N 29.september 2016
Loodusloo päev Lasila põhikool 1.-2. klass Lasila Põhikool 12. mai 2017
Linnuviktoriin Eve Kanger, Viive Kiis 6.klass RMK Sagadi Looduskool 24. või 25.aprill 2017
Saksa keele päev  „Deutsch macht Spaβ“ Saksa keele ainesektsioon 3.-7.klass Kadrina Keskkool 9. mai 2017
Inglise keele  päev  6. klassile Inglise keele õpetajate ainesektsioon 6. klass Rakvere Reaalgümnaasium 4.aprill RRG
Inglise keele etluspäev Rakvere eragümnaasium 3.-5.klass Rakvere Eragümnaasium 15.veebruar 2017
Maakondlik mälumäng Rakvere Gümnaasium PK  ja G Rakvere Gümnaasium Iga kuu september-aprill
Aino Paju  nimeline algklasside XVII teatrifestival Tapa Gümnaasium 1.-6. klass Tapa Gümnaasium 12. aprilli 2017
Laskevõistlus Gustav Lokutari auhindadele Riigikaitseõpetajad 10.-12.klass; PK (noorkotkad ja kodutütred) Kadrina aprill 2017
Pranglimine Miksike 1.-12.klass Internetipõhine 14.-15.märts
Tehnoloogiaõpetuse konkurss “Sepapoisid” Tehnoloogiaõpetajate ainesektsioon 4.-6- klass Rakvere Gümnaasium mai 2017
Saksakeelne Wortopia-võistlus Saksa keele ainesektsioon 8.-9.klass/ gümnaasiumiaste Rakvere Gümnaasium T, 28.veebruar 2017
ÜLERIIGILISED
Matemaatikavõistlus Känguru TÜ TTK www.teaduskool.ut.ee 1.-12.kl koolides N 16. märts 2017
Füüsikavõistlus Kajakas TÜ TTK www.teaduskool.ut.ee kõik õppurid koolides
Veebipõhine füüsikavõistlus “Spekter” TÜ teaduskool koostöös TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsiga. 8.-12.kl http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/veebipohine-fuusikaviktoriin-spekter veebipõhine
Veebipõhine astronoomiaviktoriin “Pulsar” MTÜ Stellaarium koostöös TÜ teaduskooli, TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti Füüsika Seltsiga. 8.-12.kl http://www.teaduskool.ut.ee/et/pulsar
Keele aeg (ingl keel ja ajalugu) Viljandimaa 6.-8.klass I voor individuaalne tööde saatmisega
II voor  – kohapeal
Kodu-uurimiskonverents Pärnu linn kõik õppurid Pärnu linn november 2016
Õpilaste teadustööde riiklik konkurss Eesti Teadusagentuur kõik õppurid http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/
Õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde võistlus Eesti Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate Selts 5.-12.kl http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/ajalooopetus/opilaste-ajalooalaste-uurimistoeoede-voistlus 31.märts 2017
Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss Tartu Keskkonnahariduse Keskus. 6.-12.kl Tööd elektrooniliselt,
Lõppvoor Tartus
Õpilasleiutajate riiklik konkurss Eesti Teadusagentuur eelkool +1.-12.kl http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilasleiutajate-konkurss/ 17.oktoober 2016
Ühiskonna ja majanduse meistrivõistlused Eesti ühiskonnaõpetuse olümpiaadi nõukogu kõik õppurid http://tuulberg.ee/Olympiaad/ Algab 15. oktoobril 2016
Ettevõtlusvõistlus ” Eesti parim õpilasfirma” SA Junior Achievement Eesti. kõik õppurid http://www.ja.ee/opilasfirma
Ettevõtlusvõistlus “Eesti parim minifirma” SA Junior Achievement Eesti. kõik õppurid http://www.ja.ee/minifirma2016
Ettevõtlusvõistlus “Creatlon” SA Junior Achievement Eesti. 8.-9.kl http://www.ja.ee/creatlon
Matemaatikavõistlus NUPUTA finaal TÜ Teaduskool/EMS 5.-6. klass, 7. klass Pärnu linnas 29.aprill 2017
Noorte etlejate võistlus “Koidulauliku valgel” Koidula majamuuseum ja Pärnu Koidula Gümnaasium 5.-9. kl
10.-12.kl
Pärnus
Liivide etluskonkurss Alatskivi Muuseum 5.-9. kl
10.-12.kl
Alatskivil
Midrimaa Tapa Vallavalitsus, Tapa Raamatukogu 1.-6.klass 20.märts 2017
Kobras TÜ Teaduskool  ja Miksie 6.-12. kl http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kobras
Õpioskuste võistlus Tallinna Ülikool 6.klass http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/opioskuste-voistlus
Linnuviktoriin TÜ Loodusmuuseum 6.-9.klass Tartus Aprill 2017
Nuti-matemaatika MTÜ Nutisport 1.-12.klass http://nutisport.eu/
Pranglimine Miksike 1.-12. klass http://www.miksike.ee/#pranglimine Aprill 2017 (rahvusvaheline  mais)