Direktor:
Tiina Parmasto  tel.: 524 3421 tiina.parmasto@tamsalu.ee
Õppealajuhataja:
Aime Tops 323 0337, 5342 0060 aime.tops@tamsalu.ee

Juhtkonna liikmed: Maire Tamm, Elle Nurmsalu