HOOLEKOGU

Koosseis kinnitatud Tapa Vallavalitsuse korraldusega nr 870 07.11.2018.

Anne Kraubner

Elle Nurmsalu

Tuule Laansoo

Üllar Neeme

õppenõukogu esindaja

õppenõukogu esindaja

õpilaste esindaja

volikogu esindaja

Viljar Vikk lastevanemate esindaja
Kaja Hallik lastevanemate esindaja kaja.hallik@gmail.com
Kelly Malinin lastevanemate esindaja
Urmas Tamm lastevanemate esindaja
Pille Hunt lastevanemate esindaja