Koosseis kinnitatud Tapa Vallavalitsuse korraldusega nr 43 26.01.2022.

Heiki Hallik 
Anna Kis Int                    
Egle Tammeleht      
Kaido Rehe                  
Kaja Hallik                    
Kertu Langinen           
Maarit Vaikmaa          
Viljar Vikk                      
Marika Jeeser
Hannele Valdok
Elis Viibur

volikogu esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
õppenõukogu esindaja
õppenõukogu esindaja                      õpilaste esindaja